UTRECHT – Het leger wordt ingezet om zorgverleners te ondersteunen bij hun strijd tegen het coronavirus. Ongeveer honderd medisch opgeleide militairen en verpleegkundigen gaan landelijke Covid-zorg bieden via het Universitair Medisch Centrum Utrecht. De troepen zijn vanaf begin volgende week inzetbaar.

Met de hulp van Defensie wordt het volgens het UMC mogelijk om enige tientallen patiënten met de coronaziekte Covid-19 extra te kunnen opvangen. Hierdoor kan het ziekenhuis ook soelaas bieden aan ziekenhuizen elders in het land die tegen de grenzen van hun kunnen en capaciteit aanlopen.

Zij-aan-zij

Door de steun vanuit Defensie kan het UMC Utrecht een tweede afdeling voor specifieke Covid-zorg openen. De totale capaciteit wordt hiermee uitgebreid van 26 naar 52 bedden. Gisteren, woensdag, zijn de eerste 10 militairen gearriveerd in het ziekenhuis. Regulier ziekenhuispersoneel en militaire zorgverleners werken straks zij-aan-zij op beide afdelingen.

De steunverlening vanuit Defensie vindt plaats op verzoek van het Ministerie van VWS. De manschappen die komen helpen zijn militaire artsen, algemeen militair verpleegkundigen en coördinerend personeel. Het ‘400 Geneeskundig Bataljon van de Landmacht’ levert het gros van de militairen. Dit Bataljon is het enige operationele geneeskundige bataljon van de Koninklijke Landmacht. Het heeft als thuisbasis de Generaal Spoorkazerne te Ermelo.

Op basis van de eerdere ervaringen van dit jaar zegt Defensie het personeel goed voor te bereiden op de samenwerking. Daarom verzorgt het UMC Utrecht op dit moment een training voor de militaire zorgverleners.

Handen aan het bed

Op dit moment is het grootste knelpunt binnen ziekenhuizen de ‘handen aan het bed’ voor Covid-patiënten, die niet op afdelingen voor intensive care liggen. De inzet van Defensie vergroot deze capaciteit. Het Landelijke Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) coördineert de verdeling van Covid-patiënten tussen de Nederlandse ziekenhuizen.

Defensie ondersteunde in de periode van 11 maart tot en met 1 juli 2020 de civiele autoriteiten in de strijd tegen het coronavirus. Nu het aantal besmettingen weer hand over hand toeneemt, krijgt Defensie opnieuw verzoeken vanuit het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) om bijstand.