Pasgeboren baby wordt naast moeder verzorgd op opvangtafel

NIEUWEGEIN/ROTTERDAM – Bij te vroeg of te klein geboren baby’s of zuigelingen met een moeilijke start wordt voortaan in het St Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein langer gewacht met het doorknippen van de navelstreng. Dat kan, “en is belangrijk voor de ontwikkeling van het kwetsbare kind”, zeggen artsen, nu de kraamafdeling daar beschikt over een nieuwe opvangtafel die onmiddellijk naast het kraambed staat. Naar verluidt staat ook in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam al zo’n voorziening.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het niet direct doorknippen van de navelstreng meerdere voordelen heeft voor de pasgeboren baby. Het belangrijkste is dat de moeder het kindje via de navelstreng blíjft minuten langer voorzien van zuurstofrijk bloed, als de eigen ademhaling en bloedsomloop nog op gang moeten komen. Dit zorgt ervoor dat de hartslag en bloeddruk van de pasgeborene stabieler blijft. Bovendien krijgt de pasgeborene dan nog extra bloed vanuit de placenta met daarin extra ijzer en stamcellen.

Warmte en reanimatie

St. Antonius Geboortezorg beschikt nu zowel in de operatiekamer als op de verloskamers over speciale Concord-opvangtafels waar extra kwetsbare pasgeborenen direct naast het bevalbed alle zorg kunnen krijgen. Voorheen werd een pasgeborene die extra zorg nodig had, op een opvangtafel wat verder weg van de moeder geholpen en moest om die reden de navelstreng direct na de geboorte worden doorgeknipt.

Kinderarts: We zijn de navelstreng opnieuw gaan waarderen.

De opvangtafel, die ook wel ‘geboorte-tableau’ wordt genoemd, beschikt zowel over extra warmte voor het kind als mogelijkheden om de baby, indien nodig, te reanimeren en het intraveneuze medicatie toe te dienen. De opvangtafel maakt het zo mogelijk een pasgeborene dichtbij de moeder en aan de navelstreng op te vangen en te stabiliseren. Dit geeft kwetsbare baby’s een betere start. Bij vroeggeboren baby’s is aangetoond dat zij in dat geval minder vaak een bloedtransfusie nodig hebben en treden er minder complicaties op zoals hersenbloedingen. Ook is sprake van een betere neurologische ontwikkeling op lange termijn. Voor de moeder betekent het dat haar kindje niet direct bij haar wordt weggenomen maar dat de opvang direct naast haar plaatsvindt, met de navelstreng nog intact.

Van binnen naar buiten

Mirjam Kleinhout, kinderarts-neonatoloog en samen met gynaecoloog Jeske Kooijmaner, die het geboortetableau naar Nieuwegein hebben gehaald, zegt over de eerste ervaringen: ,,Het is heel mooi een kind op deze manier te ondersteunen bij de geboorte. We staan met het hele team om moeder heen, ouders kunnen zelfs helpen met stimuleren. Het kind maakt veel rustiger de overgang van binnen naar buiten de buik, dichtbij de ouders. Dit past bij onze visie, een betere start voor elk kind met innovatieve methoden. We zijn de navelstreng opnieuw meer gaan waarderen.”

Ouders van een recent te vroeg geboren baby zijn enthousiast over de inzet van de opvangtafel: ,,Wij hadden ons voorbereid op een situatie waarin ze onze zoon na de geboorte meteen mee zouden nemen, maar door deze tafel gebeurde dat niet! Hij werd gestimuleerd en geholpen te gaan ademen aan de navelstreng vlak bij ons. En toen het goed ging, mocht hij vanaf de tafel direct bij ons liggen. We konden hierdoor alles zoveel dichterbij meemaken, en voelden ons zo verbonden.”

Het niet onmiddellijk doorknippen van de navelstreng heeft meerdere voordelen voor de pasgeboren baby.

Beeld: PIXABAY