Onderzoekers: Resultaten onderzoek opmerkelijk, omdat vrij veel jonge mensen eerder aangaven in goede gezondheid te zijn.

AMERSFOORT – Maanden na een infectie met het coronavirus vertonen veel slachtoffers van de epidemie nog altijd restverschijnselen. Volgens onderzoekers van de universiteiten van Maastricht en Hasselt (in België) is er alle reden om uit te gaan van het bestaan van een ‘post-COVID-19 syndroom’.

Deze veel verklarende maar ook confronterende conclusie sluit geheel aan bij eerdere veronderstellingen van onder meer het Longfonds dat langdurige gezondheidsproblemen bij virusdragers weleens structureel zouden kunnen voorkomen.

Samen met het kenniscentrum Ciro voor de behandeling van complex chronische longaandoeningen (in Horn), publiceren de genoemde universiteiten en het fonds hun bevindingen in het ERJ Open Research Journal. Hun gezamenlijke studie is het eerste onderzoek dat dit syndroom beschrijft.

Jonge mensen

De studie is uitgevoerd onder mensen die langdurige klachten ervaren na corona. Opvallend is dat de deelnemers veelal jonge mensen zijn van gemiddeld 47 jaar, die voorheen gezond waren en vaak alleen zogenoemd ‘mild corona’ hadden. Bovendien is het merendeel (95 procent) niet in het ziekenhuis opgenomen geweest.

Voor het onderzoek werd een vragenlijst verspreid via de Facebook-groep ‘Coronapatiënten met langdurige klachten’ en een Vlaamse Facebookgroep. Daarnaast werden mensen benaderd via coronalongplein.nl. Meer dan de helft van de 2113 deelnemers heeft 80 dagen na de eerste symptomen van het virus nog zes ernstige klachten. Met name vermoeidheid en benauwdheid worden het meest genoemd. Slechts 0.7 procent van de deelnemers is klachtenvrij.

Eerder goed gezond

,,De resultaten uit het onderzoek zijn opmerkelijk, zeker omdat het om een vrij jonge groep mensen gaat die eerder aangaven in goede gezondheid te verkeren”, licht Ciro-onderzoeker drs. Yvonne Goërtz toe. ,,Dit vraagt om meer onderzoek naar hoe vaak dit probleem voorkomt en of de genoemde klachten aanhouden. Ook is het belangrijk dat zorgprofessionals zich bewust zijn dat mensen nog lang een grote verscheidenheid aan klachten kunnen ervaren.”

Het Longfonds is blij met deze aandacht vanuit wetenschappelijke hoek. Longfonds-directeur Michael Rutgers: ,,Het is belangrijk dat mensen met langdurige klachten na corona gezien, gehoord en geholpen worden. Deze publicatie helpt om ervoor te zorgen dat deze groep serieus genomen wordt. Longfonds blijft deze groep volgen. Om ervoor te zorgen dat de (na)zorg na corona voortdurend in ontwikkeling blijft en we meer wetenschappelijk onderzoek kunnen starten.”