De tomeloze haast van belanghebbende ziekenhuizen (Erasmus MC en UMC Utrecht) om de kinderhartchirurgie exclusief in handen te krijgen

COMMENTAAR

GRONINGEN – Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid maar ook oud-topman van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, zegt bereid te zijn tot heroverweging van zijn voornemen om de kinderhartchirurgie uit Groningen en Leiden/Amsterdam weg te halen en te verdelen over Utrecht en Rotterdam.

De nieuwe bewindsman, gevoelsmatig nog niet los van zijn jarenlange functie als bestuursvoorzitter van het Erasmus MC, doet die toezegging in een brief aan de Tweede Kamer. Een meerderheid in het parlement had bij de minister aangedrongen op het maken van een ‘impact-analyse’. Daarin worden onder meer de directe gevolgen in kaart gebracht voor de gebieden die zullen achterblijven als deze zorg eenmaal tot ver uit hun contreien is weggehaald. Dat een dergelijk onderzoek nog niet heeft plaatsgevonden zegt véél over de haast van de belanghebbende medische centra.

Te optimistisch

Groningse nieuwsmedia jubelen echter nu al dat er voor Noordoost-Nederland mogelijk hoop gloort voor het behoud van deze zeer specialistische zorg. De vraag is evenwel of dat niet al te optimistisch gesteld is, want Kuipers laat opnieuw weten dat hij nog steeds vindt dat de kinderhartchirurgie in Nederland moet worden ondergebracht bij twee universitaire ziekenhuizen, namelijk het UMC Utrecht en het Erasmus MC. Hij blijft voorstander van sluiting van twee andere centra. Het LUMC in Leiden en het Amsterdam wordt als één centrum gezien, het UMC Groningen is welgeteld het tweede hartcentrum. Ofwel, eigenlijk peinst de minister er niet over zijn plannen in te trekken of om te gooien.

Al met al lijkt dus zijn toezegging om de impact-analyse te laten verzorgen door de Nederlandse Zorgautoriteit een farce, een doekje voor het bloeden. Want de oud-topman van Erasmus MC geeft op zijn beurt in zijn brief aan de Tweede Kamer hoog op over de kwaliteiten van de medische centra van Rotterdam en ook Utrecht: “Deze centra voldoen beide aan het criterium van levensloopzorg en beschikken ook beide over een compleet kinderziekenhuis met alle vereiste kindergeneeskundige subspecialismen.” Het is een letterlijke zin geformuleerd door het Erasmus MC, die voorkomt in de eigen  juichverhalen over de excellente kwaliteit van de Rotterdamse hartzorg (samen met Utrecht wordt het meer dan superieur wereldniveau). 

Wantrouwen

Aan al die eisen voldoen óók het UMC Groningen en de eveneens in Kuipers’ plannen verdwijnende kinderhartcentra van Leiden (LUMC) en Amsterdam UMC, maar daarover wordt niet gerept. Althans het LUMC in Leiden acht hij niet geschikt om te voldoen aan het criterium levensloopzorg. Kuipers wil dat alle centra worden samengebald tot één concentraat van kinderhartchirurgische activiteit.

Er is dan ook voor de Tweede Kamer alle reden om de toezegging van Ernst Kuipers te wantrouwen, simpelweg omdat de economische machtsbelangen van Rotterdam en Utrecht groter zijn dan de wetenschappelijke. Niet voor niets is er jarenlang gelobbyd. Met de mond wordt beleden dat het gaat om “de beste zorg voor jonge patiënten”, de vraag is evenwel of zij de écht hoofdrol spelen in deze lobby.