Initiatiefnemers van grootscheepse applaus #Klapcoronadewerelduit: ‘Dit applaus mag niet verstommen…’

EINDHOVEN – Het initiatief #klapcoronadewerelduit krijgt een bijzonder vervolg. Komende dinsdagavond 24 maart gaat het – precies om 20.00 uur – verder als #Koningsklappen, om in deze ongekende gezondheidscrisis die Nederland nu treft te applaudisseren voor álle eenzame ouderen en gehandicapten voor wie de uitbraak van het coronavirus ronduit beangstigend is.

De initiatiefnemers hopen dat er opnieuw een minuten durend ovationeel applaus zal klinken in alle steden en dorpen van het land, eigenlijk in alle haarvaten van onze samenleving. Maar ook, dat daarbij potten, pannen en deksels worden ingezet. Dit in navolging van het Koninklijk gezin, dat afgelopen dinsdag applaudisserend de stilte rond Huis ten Bosch verbrak om steun te betuigen aan ,,alle zorgmedewerkers in Nederland die ons beschermen tegen het verschrikkelijke coronavirus”, aldus Koning Willem-Alexander. De drie prinsessen gebruikten hun handen om pannendeksels tegen elkaar te slaan.

Ontwrichtend virus

De initiatiefnemers van het #Koningsklappen zeggen in een toelichting op dit komende vervolg-applaus: ,,Vooral in de afgelopen dagen is steeds duidelijker geworden hoezeer Nederland wordt getroffen. Niet alleen door dit verschrikkelijke virus, dat bedreigend en ontwrichtend is; maar ook door de verregaande maatregelen die genomen moeten worden om de verspreiding ervan te stoppen. Zoals het kabinetsbesluit van afgelopen donderdag 19 maart, waarbij alle verpleeg- en verzorgingshuizen in het land geen bezoekers meer mogen toelaten om op bezoek te komen bij ouderen. Veel van de bewoners zullen de komende tijd daardoor nóg eenzamer zijn, en misschien wel maanden achtereen geen bezoek meer kunnen krijgen van hun kinderen of kleinkinderen. Dat is werkelijk dramatisch – voor iedereen. De eenzaamheid onder deze groepen, ook onder gehandicapten in instellingen, is al groot. Het is precies zoals Koning Willem-Alexander zojuist zei in zijn toespraak over de coronacrisis: ‘Het coronavirus kunnen wij niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel’.”

Dankbaarheid

Honderdduizenden Nederlanders applaudisseerden deze week voor de verpleegkundigen, artsen en verzorgenden van Nederland – vanaf balkons, staande voor hun voordeuren, vanuit tuinen en galerijen van flats en in fietsenstallingen, overal vandaan klonk handgeklap. Zelfs binnenshuis werd er geklapt – vanachter de huiskamerramen en staande achter de elektrische kookplaat. Als teken van dankbaarheid voor de tomeloze inzet van de zorgwerkers.”

,,Dat was fantastisch om mee te maken. Maar nu klappen we opnieuw…!”, zegt het campagneteam bestaande uit Hans Schuurmans, Legustha Andriessen, Esther Dekkers van Schijndel en Imke Emons. ,,Voor alle eenzamen in de samenleving en de talrijke anderen die geraakt zijn door het Coronavirus. Dit Nationaal Applaus mag nu niet verstommen.”