Rookban kreeg in 2017 al de steun van de Nederlandse bevolking, maar er veranderde niets…

ROTTERDAM – Als het aan de Rotterdamse  kinderarts-neonatoloog Jasper Been van het Erasmus Medisch Centrum ligt, komt er in Nederland nu zo snel mogelijk  een verbod op het roken in auto’s waarin ook kinderen meerijden.

Been verbaast zich er over dat Nederland het roken van tabak in de auto in de nabijheid van kinderen nog altijd niet heeft aangepakt, terwijl in veel andere landen er al jaren sprake is van zo’n rookban. Nederland kent wel uitgebreide rookverboden in tal van openbare ruimten, zoals gezondheidsinstellingen en overheidskantoren, luchthavens en sportaccommodaties.

Astma

Een rookverbod voor auto’s met kinderen aan boord leidt in het buitenland tot ruim 30 procent minder blootstelling aan tabaksrook in de auto. Dat ontdekte Jasper Been en zijn collega’s in onderzoek dat zij hiernaar deden. Been pleit voor dezelfde maatregel in Nederland – ‘Hierdoor kunnen astmaklachten bij kinderen afnemen’, stelt hij.

De vraag is evenwel of de oproep van Been de (politieke) discussie dit keer in beweging brengt. Al jarenlang wordt bij tijd en wijlen gesproken over zo’n rookverbod in de auto, in geval er kinderen meerijden. Bijna vier jaar geleden, eind november 2017, bleek uit een enquête van marktonderzoeker Kantar TNS (in opdracht van KWF Kankerbestrijding) dat een grote meerderheid van 87 procent van de Nederlanders achter de invoering van een dergelijk rookverbod in de auto staat, als daar ook kinderen in zitten. Ook in 2015 al was er geen bereidheid in de Tweede Kamer om zo’n rookverbod in te voeren.

Schotland

Het Rotterdamse onderzoeksteam verzamelde gegevens van verschillende studies uit landen waar je niet meer mag roken in de auto als er kinderen bij zijn. In Schotland nam ook het aantal ziekenhuisopnamen voor astma-aanvallen bij kinderen af na deze maatregel. De bevindingen worden beschreven in The Lancet Public Health.

In Engeland en in delen van Canada, waar de onderzoeken werden uitgevoerd, kun je een bekeuring krijgen wanneer je rookt in de auto met een kind erbij. Steeds meer landen volgen dit voorbeeld om kinderen te beschermen.

Fijnstof

Been: ,,Vroeger vonden we het ook heel normaal om op werk of in publieke ruimtes te roken, daar kunnen we ons nu niks meer bij voorstellen. Ik hoop dat dit straks ook geldt voor roken in de auto met kinderen erbij. Wanneer er gerookt wordt in de auto is de concentratie fijnstof tot 11 keer hoger dan de gemiddelde kroeg zonder rookverbod. Kinderen kunnen hierdoor op jonge leeftijd luchtwegklachten ontwikkelen zoals astma-aanvallen.’

‘Wetgeving voor rookvrije auto’s in het bijzijn van kinderen blijkt effectief in Engeland en in delen van Canada en de VS waar dit al een aantal jaar is ingevoerd. Naast handhaven hoop je dat de regel ook bijdraagt aan maatschappelijke verandering. Het moet niet normaal zijn dat kinderen worden blootgesteld aan schadelijke sigarettenrook en zeker niet in een kleine afgesloten ruimte, zoals een auto.’

Károly Illy, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde: ,,Tabaksrook in een kleine ruimte zoals de auto is heel schadelijk voor kinderen. Het is de hoogste tijd om ook in Nederland de discussie over wetgeving op dit punt te voeren. Een raampje openzetten is echt niet genoeg.”

Beeld Unsplash