Minister Bruins (medische zorg) steunt verzoek aan OVV voor grondige risico-analyse implantaten

DEN HAAG – Er blijkt brede steun in de Tweede Kamer voor een onderzoek naar de veiligheid van borstimplantaten, bekkenbodemmatjes, hartkleppen en kunstheupen door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

De fracties van PvdA, PVV, VVD, GroenLinks, SP, CDA en PvdD willen een antwoord op de vraag of de Wet op de medische hulpmiddelen, die eind juni 2020 van kracht wordt, ,,in de praktijk optimale veiligheid biedt en de kans op bijwerkingen en complicaties kan voorkomen.”

De OVV wees eerder twee vergelijkbare verzoeken af. Nu steunt minister Bruins (medische zorg) het verzoek van de Kamerfracties om een grondige risico-analyse.

De partijen brengen de Onderzoeksraad voor Veiligheid in herinnering dat zich rond diverse medische implantaten al jarenlang problemen voordoen, zoals: ernstige bijwerkingen en verhoogde kans op een vorm van lymfeklierkanker bij borstimplantaten, ernstige klachten en patiënten die invalide werden na plaatsing van zogenoemde bekkenbodemmatjes, evenals de oeverloze stroom problemen met uit elkaar spattende hartkleppen en kunstheupen.

Kwaliteit en veiligheid

In de brief wordt een groot aantal vragen voorgesteld over kwaliteitsbewaking van de implantaten en een veilige toepassing van de verschillende prothesen. De ondertekenaars vragen zich af in hoeverre de afweging tussen ‘risico’s van het gebruik van implantaten versus de baten’ een rol speelt bij de toelating van nieuwe implantaten? De partijen willen ook dat de OVV gaat onderzoeken of incidenten met implantaten worden geregistreerd en of daartegen dan actie wordt ondernomen?

Lilianne Ploumen (PvdA) ergert zich aan de hardnekkige ontkenning van problemen door plastisch chirurgen.

De eerste ondertekenaar en initiatiefnemer van de brief aan de Onderzoeksraad, PvdA-kamerlid Lilianne Ploumen, zegt al langere tijd grote twijfels te hebben over de veiligheid van allerlei medische implantaten. Nieuwe (ook Europese) regels om de veiligheid van medische hulpmiddelen te vergroten gaan haar niet ver genoeg. ,,De regels zijn niet goed genoeg.”

Bovendien ergert Ploumen zich aan de hardnekkige ontkenning van allerlei problemen rond bijvoorbeeld borstprothesen, door plastisch chirurgen. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) zei begin november op deze website, bij monde van plastisch chirurg dr. Hinne Rakhorst, arts in het Medisch Spectrum Twente: ,,Siliconen borstimplantaten zijn veilig! Vrouwen in Nederland hoeven niet te twijfelen aan hun eventuele schadelijkheid.”

De NVPC houdt vol dat het aantal problemen met borstimplantaten verwaarloosbaar klein is, gezien het grote aantal vrouwen in Nederland bij wie ze zijn ingebracht. ,,Naar schatting 220.000 vrouwen (3 procent) tussen 18 en 70 jaar heeft één of twee borstimplantaten. Dat is ongelooflijk veel…”, zei Rakhorst ons. (zie link naar onze eerdere publicatie, 1 november 2019)

Zweten, scheuren en lekken

In gesprek met meerovermedisch.nl zegt Lilianne Ploumen nu: ,,Er wordt door de plastisch chirurgen volgehouden alsof zweten, scheuren en lekken van borstimplantaten geen schade aan het lichaam van de vrouw zou kunnen toebrengen. Mijn beeld is: ze zijn gewoon niet veilig! Ze brengen wel degelijk schade toe, getuige ook hun klachten. Mensen worden aan risico’s blootgesteld en daarover lang niet altijd goed geïnformeerd.”

PvdA-Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen en SP-parlementariër (en huisarts) Henk van Gerven tijdens het recente rondetafelgesprek over medische implantaten. Foto: debatdirect.tweedekamer.nl

Lilianne Ploumen toonde zich ook onlangs zeer betrokken bij slachtoffers van medisch inferieure implantaten, zoals incontinentieprothesen, tijdens het ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer, vorige maand. Ze zegt onder de indruk te zijn van de persoonlijke verhalen van slachtoffers en de typering van een van de (via een beeldverbinding vanuit Canada aanwezige) deskundigen, prof. dr. Jan Willen Cohen Tervaert, internist-immunoloog en thans werkzaam voor de divisie Reumatologie van de University van Alberta. Tervaert is buitengewoon kritisch over de gezondheidsgevolgen van dergelijke kunststof prothesen voor de dragers.

Lilianne Ploumen: Professor Tervaert zei dat de kunststof matjes zich in het menselijk lichaam kunnen gedragen als kauwgum in menselijk haar. Dat is een buitengewoon krachtig beeld van de problemen die spelen.

Zij zegt blij te zijn met de steun van minister Bruins. ,,Die kan helpen om de Onderzoeksraad te bewegen nu wèl een onderzoek in te stellen naar deze (hoog-risico) medische implantaten. Eerdere verzoeken daartoe werden afgewezen omdat een individuele zaak van een patiënt toen onder de rechter was. En 2, omdat in een tweede geval er een toxicologisch oordeel werd gevraagd van de Onderzoeksraad, hetgeen de raad – begrijpelijk –  niet kon leveren omdat zij niet beschikt over mogelijkheden voor toxicologisch onderzoek.”

19 doden

Ploumen vindt dat de controle op medische implantaten ver afstaat van die bij geneesmiddelen: ,,Inderdaad, vergelijk dat maar eens met de manier waarop medicijnen worden getest vóórdat ze überhaupt worden toegelaten tot de geneesmiddelenmarkt. Waarom gaat dat anders met dit soort implantaten? En lijkt er hoegenaamd geen toezicht te zijn.”

Het steunpunt MeshedUp in Helmond, dat opkomt voor de belangen van slachtoffers van dergelijke inwendige prothesen, meldde onlangs aan meerovermedisch.nl dat zeker 19 mensen, meest vrouwen, in de afgelopen jaren in Nederland zijn overleden aan de directe of indirecte gevolgen van het dragen van inwendige prothesen van kunststof, zoals bekkenbodemmatjes en liesbreukbandjes.

* Zie ook: https://www.meerovermedisch.nl/article/siliconen-borstimplantaat-is-veilig/