Coronaminister Hugo de Jonge: Dit virus is als een mammoettanker op volle zee

DEN HAAG – Update 19.30 uur – De zeer snelle verspreiding binnen Nederland van de tweede coronagolf, leidt nu tot harder kabinetsingrijpen om het SARS-CoV2-virus terug te dringen.

Dit na spoedoverleg vandaag met het Outbreak Management Team (OMT), dat de situatie ,,uiterst verontrustend” noemt. Volgens een expert gaat het virus momenteel ‘als een lopend vuurtje rond’, inmiddels ook buiten de Randstad.

,,Het aantal besmettingen loopt zo hard op dat we dreigen achter virus aan te gaan lopen, met een landkaart die steeds roder kleurt. En daarom pakken we nu door met landelijke maatregelen, om weer vóór het virus uit te komen.”

Dat zei premier Rutte zojuist tijdens opnieuw een corona-persconferentie van het kabinet. ,,We doen ons best, maar het virus doet het beter”, vulde zorgminister Hugo de Jonge aan. Rutte: ,,Vanaf dinsdagavond 29 september om zes uur ’s avonds gelden strengere maatregelen waarvan we vóór het weekend nog dachten dat die alleen in een paar grote steden nodig zouden zijn.”

Het afgelopen etmaal zijn 2.921 besmettingen in Nederland vastgesteld; dat is iets – maar niet veel – minder dan van zaterdag op zondag, toen sprake was van 2.944 nieuwe infecties. In een week tijd zijn er nu 18.500 infecties geregistreerd. Het corona-dodental in Nederland staat inmiddels op 6.380.

Mondkapjes

Tot het alom bepleite mondkapjes-advies gaat het kabinet nog niet over. Mondkapjes worden nergens verplicht gesteld. Verder dan een advies om in winkels in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een mondkapje te dragen gaat het kabinet niet. Wel zal het Outbreak Management Team de komende dagen onderzoeken of het van nut zou kunnen zijn om op meer plekken in het land al dan niet verplicht een mondkapje te dragen.

Tekst leest door onder foto

Premier Rutte zojuist tijdens de persconferentie van maandag 28 september 2020.

Landelijke maatregelen

Vanaf morgenavond 18:00 uur worden maatregelen van kracht die aan het begin van vanavond om 19:00 uur bekend worden gemaakt door premier Rutte en coronaminister De Jonge. Opvallend is dat het kabinet toch ook weer heeft gekozen voor grote, landelijke maatregelen. Aanvankelijk leek de regering bijna volledig in te zetten op een regionale aanpak.

 • De horeca wordt opnieuw aan banden gelegd, net nu de zaken weer wat beter leken te gaan. Cafés en restaurants door het hele land dienen dagelijks vanaf 22:00 uur hun deuren te sluiten. Het laatste openingsuur (vanaf 21:00 uur) mag niemand meer binnen worden gelaten.
 • Sportevenementen, zowel van professionals als amateurs, dienen voor onbepaalde tijd zónder publiek te worden gespeeld. Ook daar zal deze maatregel slecht vallen. Een en ander lijkt mede het gevolg van het volledig uit de hand gelopen supportersfeest na afloop van de wedstrijd Willem II-Rangers FC van afgelopen donderdag. Volgens het Brabants Dagblad is burgemeester Theo Weterings maandag diep door het stof gegaan tegenover de Tilburgse gemeenteraad. ,,Ik heb fouten gemaakt, ik geef ze toe. En ik wil het vertrouwen opnieuw terugverdienen.‘’ Ook heeft Weterings zijn excuses aangeboden aan alle Tilburgers die zich wél aan de coronaregels houden”. zei hij tijdens het spoed-raadsdebat.

De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht. Het pakket maatregelen is erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen.

Regels voor binnen op een rijtje:

 • Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten.
 • Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is beperkt tot 3 gasten. Dit geldt naast het eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar.
 • In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen een gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee. Dat betekent dat voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een reservering bij een bioscoop of restaurant kan worden gemaakt.
 • Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30.
 • Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten.
 • Sportkantines zijn gesloten.
 • In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Bij binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers  zoals in monumenten, bibliotheken en musea, maar met uitzondering van de detailhandel en de markten, vindt bezoek plaats op basis van een reservering per tijdvak. Hierover vindt overleg plaats met onder meer de culturele sector.
 • Voor doorstroomlocaties, met uitzondering van de detailhandel, wordt door de Veiligheidsregio in overleg met de locatie, het aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers bepaald, daarbij rekening houdend met de oppervlakte van de locatie én het garanderen van de 1,5 meter afstand.
 • De detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden. In overleg met de brancheorganisaties wordt, op basis van de lokale situatie, invulling gegeven aan de verplichting voor grotere winkels in de levensmiddelenbranche om 2 keer per dag een uur alleen voor ouderen en kwetsbare mensen open te zijn.
 • Mensen met een contactberoep vragen hun klanten zich te registreren.

Regels voor buiten

 • Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een maximum van 40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
 • Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, zoals in dierenparken of op markten, dan geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter.
 • Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel vinden plaats zonder publiek.
 • Het advies is het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Aanvullende afspraken

Verder komen er afspraken met brancheorganisaties over striktere naleving van bestaande protocollen.

De GGD neemt contact op met instellingen in de ouderenzorg over extra maatregelen, zodat mensen met een kwetsbare gezondheid goed worden beschermd. Het gaat hier over beschermingsmiddelen, testen, contact en bezoek.

Uitzonderingen

Uitzondering op nieuw maximum voor ruimte binnen (max 30) – en activiteiten buiten (max 40):

 • personen bij een uitvaart
 • samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte;
 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
 • personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden;
 • de vergaderingen van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit (in de desbetreffende veiligheidsregio), van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie, en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
 • een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is
 • detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen, en daarbij vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van bezoekers. Hierbij gelden twee voorwaarden voor de uitzondering van deze groep:
  • detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden en venstertijden invoeren voor kwetsbaren (vast te leggen in de aanwijzing en uit te werken in sectorprotocollen)
  • veiligheidsregio’s bepalen na overleg met doorstroomlocaties m.u.v. detailhandel en markten, per locatie het maximum aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers, daarbij rekening houdend met oppervlakte van de locatie én kunnen garanderen van met name 1,5 meter afstand.
 • onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang;
 • openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer (geen rondvaartboten e.d.)
 • sportgelegenheden;
 • jeugdverenigingen 0 tot 18 (bv. scouting, cultuur en kunst).
 • luchthavens.