Vandaag begint de 13e Week tegen Eenzaamheid (29 september t/m 6 oktober)

DEN HAAG/VOORBURG – Jongeren voelden zich vorig jaar, in het derde coronajaar 2021, vaker eenzaam dan ouderen. Ze misten hun hechte band met vrienden/leeftijdsgenoten, bekenden en hun medeleerlingen op school. Dat meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek.

Sinds de start van de coronapandemie, in het voorjaar van 2019, steeg het gevoel van eenzaamheid bij Nederlanders van 15 jaar of ouder van negen naar 11 procent. Alleenstaanden en alleenstaande ouders voelden zich het vaakst eenzaam, zo blijkt uit het CBS-onderzoek Sociale samenhang en welzijn.

In 2021 gaven jongeren van 15 tot 25 jaar het vaakst aan zich ‘sterk emotioneel eenzaam’ te voelen, het ging om totaal 14 procent. In 2019 waren de 75-plussers nog het eenzaamst; nu zijn de senioren (totaal 9 procent) ingehaald door de jeugd. Ouderen ervoeren de toenemende eenzaamheid door het tijdelijk wegvallen van allerlei sociale activiteiten.

Coronamaatregelen

Aan bijna zevenduizend mensen van 15 jaar of ouder werden door onderzoekers van het CBS stellingen voorgelegd over het door de coronamaatregelen ervaren van leegte om zich heen. Zoals: of zij mensen om zich heen missen, en of zij zich vaak in de steek gelaten voelen (emotionele eenzaamheid). CBS: “Daarnaast werd gevraagd of zij mensen om zich heen hebben met wie zij zich verbonden voelen, die zij vertrouwen, en op wie zij in het geval van narigheid kunnen terugvallen. Het (deels) ontbreken van deze sociale steun kan een aanwijzing zijn voor sociale eenzaamheid. De algehele eenzaamheid is gebaseerd op de stellingen over zowel emotionele als sociale eenzaamheid.”

Vervolgaanpak

Het kabinet heeft 40 miljoen euro extra uitgetrokken om de fors toegenomen eenzaamheid in Nederland onder alle leeftijden aan te pakken. Daartoe presenteerde staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) woensdag zijn vervolgaanpak ‘Eén tegen eenzaamheid 2022-2025’ aan de Tweede Kamer.

Van Ooijen (ChristenUnie) zegt in een verklaring: “Iedereen kan te maken krijgen met eenzaamheid. Het gevoel van ‘erbij horen’ en ‘ertoe te doen’ is voor ons allemaal een basisbehoefte. We zijn een samenleving waar iedereen het verschil kan maken. Een klein gebaar kan een verschil maken. De urgentie van de opgave in de tijd waarin we nu leven is groot en wordt alleen maar groter.”