LAATSTE NIEUWS - Ook de GGZ maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor de geestelijke gezondheid van de bevolking in Nederland. Vooral bij kinderen en jongeren zijn de problemen acuut. De jeugd heeft volgens de GGZ veel te lijden onder het stilvallen van sociale interacties. Door een lockdown hebben zij niet de ruimte die nodig is voor hun ontwikkeling. Instellingen melden ook meer gevallen van automutilerend gedrag (zelfverminking) en neiging tot suïcide (zelfdoding).

Voornemen: Veerkracht van kinderen en gezinnen vergroten om te voorkomen dat klachten erger worden in ernst en aantal.

AMSTERDAM – Nederlandse kinderen voelen zich minder gezond en hebben vaker last van angst en somberheid door de coronamaatregelen.

Dat blijkt uit onderzoek tijdens de eerste lockdown door een team onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC. Arne Popma, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie riep vandaag op om de mentale gezondheid van de Nederlandse jeugd een gezamenlijke maatschappelijke prioriteit te maken.

,,Thuis, op school, op de sportclub én met alle jeugdprofessionals. We kunnen veerkracht van kinderen en gezinnen vergroten en zo voorkomen dat klachten erger worden in ernst en aantal.”

Circa duizend kinderen en jongeren tussen 8 en 18 jaar deden in april 2020 mee aan de peiling. De voorlopige resultaten laten zien dat, vergeleken met 2018, deze kinderen aangeven dat ze zich minder gezond voelen en minder contact hebben met leeftijdgenoten. Ze hebben vijf procent meer slaapproblemen, zeven procent meer boosheid, een stijging van tien procent aan somberheid en maar liefst vijftien procent meer angstklachten. Het percentage kinderen met dusdanig ernstige angstklachten dat er op zijn minst hulp aangeboden zou moeten worden, verdubbelde van acht naar zestien procent.

Meer boosheid bij grote gezinnen

Op de vraag: ‘Hoe zijn alle coronaregels voor jou?’, geeft 90 procent van de kinderen een negatief antwoord. ,,Ze geven vooral aan dat zij tijdens de lockdown het contact met vrienden misten, niet meer naar school mochten en niet konden sporten”, licht Popma toe. ,,Bovendien vertellen de kinderen dat de sfeer thuis slechter is geworden.”

Een coronabesmetting in eigen familie en onder vrienden blijkt een belangrijke voorspeller voor de toename van vooral angst en somberheid. Ook het verlies van banen van ouders maakt angstiger. De gezinssamenstelling is bepalend in de uitkomsten: meer kinderen binnen het gezin zorgt voor meer boosheid en frustratie. Kinderen uit een eenoudergezin ervaren meer slaapproblemen en angstklachten.

Mentale gezondheid jeugd bewaken

Popma zegt dat het cruciaal is om contact te houden met de jongeren en de gezinnen. ,,Samen met jongeren moeten we met ouders, professionals en politici nadenken hoe jongeren met elkaar en met vertrouwde volwassenen in contact kunnen blijven. En hoe we ondersteuning kunnen bieden op een manier die jongeren aanspreekt. Dat kan digitaal zijn, op een inloopplek, of door als hulpverlener naar jongeren te gaan. We kunnen ontzettend veel leren van deze tijd; óók van de jongeren die tijdens de eerste lockdown aangaven rust te ervaren door bijvoorbeeld minder schoolstress. Elke jongere verdient een oplossing op maat.”

Een voorbeeld van laagdrempelige hulpverlening voor jongeren is @ease. Jongeren kunnen hier gratis en anoniem terecht voor hun problemen.