Beschikbare vaccins beschermen niet optimaal tegen coronavirus(varianten), ‘oppeppers’ blíjven nodig

DEN HAAG – Niet alleen voortaan een jaarlijks corona-boostermoment in de wintermaanden, zo rond de griepprik (zoals werd gedacht), maar zelfs drie boosterrondes in het aanstormende jaar 2022. En, zeker één ‘vaccin-oppepper’ maar mogelijk ook meer in 2023 – afhankelijk van hoe de pandemie zich ontwikkelt.

Dat is waarmee het kabinet rekening mee houdt voor de lange termijn als het om het coronavirus in Nederland gaat. Dat meldt demissionair zorgminister De Jonge woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Kwartaalprik

Het betekent in elk geval dat de huidige vaccins en ook de paar die nog in de pijplijn van hun ontwikkeling zitten, naar verwachting niet in staat zullen zijn om het hele jaar door bescherming te bieden tegen het coronavirus of afgeleide varianten daarvan. Het betekent ook dat de boostervaccinatie een kwartaalprik wordt – zeker komend jaar. Met alle organisatorische rompslomp en chaos, zoals zich di ook nu al maandenlang aftekent.

Het kabinet en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM proberen, zo stelt Hugo de Jonge in zijn brief aan het parlement, zo goed als mogelijk in kaart te brengen hoeveel vaccins in 2022 en 2023 noodzakelijk zullen zijn. “Dat is niet eenvoudig aangezien we hierbij met een groot aantal, deels nog onbekende, variabelen rekening moeten houden. Het kabinet kiest daarom zoveel mogelijk voor zekerheid.”

Kinderen

Ook wordt gekozen voor een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. De Jonge schrijft: “Hiertoe bieden we onder andere het eiwit-vaccin van Novavax (en later wellicht ook het Valneva-vaccin) aan, aan mensen die de mRNA-vaccins niet kunnen, of willen krijgen. We kiezen er eveneens voor om over voldoende vaccins te beschikken om kinderen tussen 5 en 12 jaar – indien gewenst – te kunnen vaccineren.”

Overzicht van de door Nederland aangekochte vaccins voor 2022 en 2023