DEN HAAG – Bijna 80 procent van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder was in de eerste helft van 2020 online actief op zoek naar informatie over gezondheid. Ook maakte zij online afspraken met een huisarts of specialist of kocht medicijnen op het internet. Dat blijkt uit het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen in 2020’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook werd het internet steeds vaker gebruikt voor een ‘online consult’, om direct contact met de behandelaar te hebben, of medische gegevens te bekijken of voor gezondheidsapps. In de maanden april tot juli van 2020 namen ongeveer 6.500 mensen vanaf 12 jaar of ouder deel aan het peiling. De coronacrisis draagt duidelijk bij aan het ‘online surfen’ naar informatie over gezondheid en het bereiken van behandelaars en hulpverleners.

Gezondheid en leefstijl

In de eerste helft van het vorig jaar zocht 72 procent van de Nederlanders uit de genoemde deelname-leeftijd op het internet naar informatie over gezondheid en leefstijl. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om informatie over ziekten, voeding of beweging. In 2019 was dit 69 procent en in 2016 58 procent.

Zo’n 31 procent gebruik van het internet om een afspraak te maken met een huisarts of medisch specialist. Een jaar eerder was dat nog 28 procent en in 2016 was dit 19 procent.

Medicijnen

Nederlanders kopen ook steeds vaker medicijnen op internet. Kocht in 2016 nog 7 procent geneesmiddelen via internet, in 2020 was dit verdubbeld naar 14 procent.

Meer dan een kwart van de deelnemers gaf aan online diensten van de huisarts of het gezondheidscentrum te hebben gebruikt. Het gaat hier bij om het aanvragen van een herhaalrecept of voor een online consult. Verder bekeek 18 procent medische gegevens van henzelf of gezinsleden online. Vier procent gaf aan gezondheids- of sportapps te hebben gekocht. 5,4 procent gebruikte in 2020 apparaten voor gezondheid, zoals een slimme weegschaal of slimme bloeddrukmeter.

Vooral 25- tot 45-jarigen zochten online naar informatie over gezondheid; 82 procent van de personen in deze leeftijdsgroep had dit in 2020 gedaan. 75-plussers zochten het minst vaak naar informatie op internet (39 procent). Het percentage Nederlanders van 25 tot 45 jaar dat een afspraak maakt online (37 procent) is groter dan het percentage in de andere leeftijdscategorieën.