Veel minvermogenden Amerikanen kopen diabetesmedicijnen en andere benodigdheden op zwarte markten en ruilbeurzen.

SALT LAKE CITY – Met stijgende prijzen voor insuline op de wereldmarkt en een gezondheidssysteem dat niet op hun behoeften aansluit, worden steeds meer Amerikaanse diabetespatiënten gedwongen hun medicijnen en bloedtest-benodigdheden ‘te scoren’ op zwarte markten en ruilbeurzen.

Dat melden onderzoekers in The Journal of Diabetes Science and Technology. In een peiling van het diabetestijdschrift onder bezoekers van dit soort ‘ondergrondse diabetesbeurzen’ en zwarte markten verklaarde ruim de helft van hen dit te doen omdat ze wel moeten, ‘willen we aan de juiste medicijnen en testspullen komen om onze glucosewaarden te meten’. Het gaat veelal om mensen uit de lage inkomensgroepen, die financieel niet bij machte zijn om een particuliere zorg verzekering te betalen.

Uit (on)betrouwbare bron

Op de beurzen worden niet alleen diabetesartikelen verhandeld, maar ook geruild en onderling geleend. De ene patiënt heeft wat de ander tekort komt: teststripjes, injectienaalden, een glucosemeter – de andere kan een sensor leveren, Op de zwarte markten zijn medicijnen verkrijgbaar die soms uit een betrouwbare bron afkomstig zijn, maar soms ook niet… Het delen en verhandelen van receptgeneesmiddelen is in de VS verboden.

De medicatie en hulpmiddelen van miljoenen diabetespatiënten in de VS is al op rantsoen.

Uit antwoorden van de peiling blijkt dat een kwart van de gebruikers van diabetesproducten zichzelf al op rantsoen heeft gezet (of is gezet), omdat de dagelijkse kosten per patiënt te hoog worden: 15 dollar per gemiddelde gebruiker, ofwel ruim 13 euro. Ruim 32 miljoen Amerikanen hebben diabetes en een kleine 90 miljoen heeft het voorstadium van ‘suikerziekte’, prediabetes. Diabetes is de zevende doodsoorzaak in de Verenigde Staten.

De naam van de studie is veelzeggend: De ondergrondse uitwisseling van medicijnen en benodigdheden voor diabetes: doneren, verhandelen en lenen. Och jee!’ (The Underground Exchange of Diabetes Medications and Supplies: Donating, Trading, and Borrowing, Oh My!). Er deden 159 patiënten en hulpverleners aan mee.

Waarschuwing

De leider van het onderzoek, Michelle L. Litchman van de University of Utah College of Nursing in Salt Lake City, liet aan het persbureau Reuters per e-mail weten dat er weliswaar risico’s zijn verbonden aan het gebruik van medicijnen en benodigdheden die niet aan hen zijn voorgeschreven. ,,Maar er schuilen ook gevaren aan het rantsoeneren, of het helemaal niet gebruiken van medicijnen of benodigdheden.” Ondergrondse uitwisseling kan, zo waarschuwen de onderzoekers, verschillende ongewenste en/of schadelijke effecten hebben, zoals: onverwachte bijwerkingen, complicaties van onjuist gebruik, vertraging bij het zoeken van professionele hulp en verkeerde interacties tussen geneesmiddelen.

Volgens dr. Litchman is het belangrijk voor zorgverleners en beleidsmakers om te weten in welke bochten mensen met diabetes zich moeten wringen om aan hun levensnoodzakelijke medicatie of hulpmiddelen te komen als zij daartoe, veelal door hun economische onvermogen, steeds moeilijker toegang krijgen.

Meer dan de helft van de deelnemers aan de enquête zei volgens Reuters dat ze medicijnen of benodigdheden hadden gedoneerd, 35 procent zei een donatie te hebben ontvangen, 24 procent verhandelde medicijnen, 22 procent leende diabetesartikelen en 15 procent kocht producten. Deze uitwisselingen vonden plaats onder familie, vrienden, collega’s, online-kennissen en/of vreemden.

De onderzoekers melden dat sommige mensen op de ruilbeurzen zich moreel verplicht voelden om lotgenoten, die dringend verlegen zitten om geneesmiddelen of hulpmiddelen, deze belangeloos te schenken. Anderen hadden uit eigen gebruik voorraden opgebouwd – door insuline, pillen, glucosestrips, sensoren en dergelijke uit te sparen  – die dan vervolgens werden weggegeven.

Onderzoekers: Onze studie wijst op een ernstige tekortkoming in het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem.

Michelle Litchman en haar collega’s concluderen: ,,Er is een dringende behoefte om de toegang tot medicijnen te verbeteren die essentieel zijn voor het leven. Onze studie wijst op een ernstige tekortkoming in het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem, omdat dergelijke ondergrondse uitwisselingen mogelijk niet nodig waren bij een goede bereikbaarheid van medicijnen en zorg.”

Amerikaanse deskundigen noemen de huidige gezondheidssituatie in de VS uiterst zorgwekkend voor mensen met chronische ziekten en aandoeningen. ‘Het zorgstelsel is te duur, te langzaam, te ingewikkeld, te onbereikbaar’, menen zij. Het Amerikaanse zorgstelsel maakt het verschil tussen rijk en arm in ‘het land van de onbegrensde mogelijkheden’ pijnlijk zichtbaar. Een kleine zestig procent van de Amerikanen heeft een particuliere zorgverzekering, die deel uitmaakt van de arbeidsvoorwaarden of een pensioenovereenkomst. Voor werkloze Amerikanen en/of de sociaal zwakkere burgers, ook de minder welgestelde ouderen, is de particuliere zorgverzekering volstrekt onbereikbaar.

Bron: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1932296819888215