Marieke van Schaik, directeur Rode Kruis: Het gebrek aan EHBO-kennis is letterlijk levensgevaarlijk

DEN HAAG – De helft van de Nederlanders die aangeven een ander niet te helpen tijdens een ongeval, zegt dat dit komt omdat ze bang zijn het verkeerde te doen.

De angst om niet het juiste te doen is zelfs groter dan de angst voor corona. Eén op de drie helpt niet omdat ze besmetting (met het coronavirus) willen voorkomen.

Doorbreken

Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het Rode Kruis. Met name bij reanimatie zouden relatief weinig mensen te hulp schieten. Vooral jongeren geven aan niet te durven reanimeren. ,,Het gebrek aan EHBO-kennis is letterlijk levensgevaarlijk”, zegt Marieke van Schaik, algemeen directeur van het Rode Kruis. ,,We moeten en kunnen dit doorbreken. Er is nu nog geen natuurlijk moment waarop deze kennis standaard wordt aangeleerd. Door EHBO-training op school in te voeren krijgt iedereen het mee.”

Mensen zonder EHBO-kennis durven minder goed te helpen. Zo zou slechts 35 procent van de mensen zonder EHBO-diploma een AED gebruiken. Onder mensen met een EHBO-diploma is dit ruim acht op de tien. In totaal zou minder dan de helft van de ondervraagden iemand reanimeren als dit nodig is. Onder jongeren is dit zelfs maar 25 procent. Ook hier zit er een groot verschil tussen mensen met en zonder EHBO-diploma.

Kennisniveau

Zo’n 86 procent van de mensen met diploma zou iemand reanimeren. Slechts één op de drie zonder diploma zou dit doen. Uit het onderzoek blijkt ook dat het totaal aantal mensen dat bereid is hulp te verlenen na een ongeval, de afgelopen jaren is gestegen. Het kennisniveau over hoe verschillende letsels te behandelen is ook omhoog gegaan. Van Schaik: “Dit bevestigt opnieuw het belang van EHBO-training. Als meer mensen zouden weten wat ze moeten doen, zou er meer geholpen worden.”

In Noorwegen is EHBO-training ingevoerd in het vaste lesprogramma. Daar heeft naar schatting 90 procent van de bevolking de juiste kennis om EHBO te verlenen. In Denemarken is het aantal geslaagde reanimaties verdrievoudigd nadat eerste hulp een vast lesonderdeel werd op de middelbare school. Het Rode Kruis pleit ook in Nederland voor EHBO-training in het onderwijs. De hulporganisatie startte vorig jaar met artsengroep Schok & Pomp en radio 10-dj Rob van Someren een burgerinitiatief om EHBO een vast onderdeel te maken van het onderwijs. Die werd ruim 60.000 keer ondertekend. In januari 2021 wordt het voorstel tijdens een plenair debat in de Tweede Kamer besproken.