Dringend noodzakelijk gezien de snel oplopende Covid-sterftecijfers

DE BILT – De huisartsen-actiegroep Het Roer Moet Om wil dat huisartsen moeilijk ter been zijnde en daardoor aan huis gekluisterde ouderen op de kortst mogelijke termijn zelf boosterprikken gaan geven. “Wij hebben de ervaring met de griepprik, we kennen onze patiënten en kunnen dit razendsnel oppakken”.

Zij benadrukken dat er nu drie versnellingen in het prikproces gemaakt moeten worden: ‘het door huisartsen prikken van de niet-mobiele ouderen, het loslaten van 15 minuten wachttijd na elke vaccinatie en prioriteit geven aan elke interventie die ziekenhuisopname voorkomt of verkort’.

Het actiecomité roept in een brandbrief collega’s op om de regel ‘behandel dat wat kwetsbaar is’ te gaan toepassen in hun praktijken. ,,Dat is dringend noodzakelijk, gezien de snel opgelopen sterftecijfers van COVID-19”.

Kerstperiode

“Eendrachtig optreden van de huisartsen…” kan er volgens het actiecomité voor zorgen dat zij voor de feestdagen ruim 100.000 immobiele mensen thuis kunnen vaccineren. ,,Deze kwetsbare ouderen kunnen hiermee een veiliger Kerstperiode tegemoet zien, en ziekenhuizen en verpleegtehuizen op hun beurt minder opnamen”, aldus zegt de groep huisdokters. Het tijdelijk afschalen van allerlei controle-zorg zoals bloeddruk en suikercontroles ten gunste van het beschermen van de meest kwetsbaren, heeft nu de hoogste prioriteit in de onder forse druk staande huisartsenpraktijk.

De plicht van 15 minuten wachten na de boosterprik werkt belemmerend voor de snelheid en voegt vrijwel niets meer aan veiligheid toe, stelt Het Roer Moet Om dat vernieuwingen in de zorg nastreefde, maar dat nu corona-noodhulp tot nummer-1 doelstelling heeft gemaakt. “Snelheid is nu van het allergrootste belang, elke week eerder een boostervaccin in een arm geeft veel meer gezondheidswinst dan het minieme risico op een ernstige (behandelbare) overgevoeligheidsreactie. Het protocol om 15 minuten te moeten wachten na de vaccinatie is één van de redenen waardoor de GGD onvoldoende snelheid kan maken om in rap tempo grote groepen mensen te vaccineren.

Behapbaar

Huisartsenpraktijken spelen in hun regio een belangrijke rol bij het voorkomen van ziekenhuis opnames en het versneld ontslaan van patiënten uit het ziekenhuis. Huisartsen en  praktijkondersteuners praten met hun oudere patiënten over hun behandelwensen bij ernstige ziekte, bijvoorbeeld wel of geen IC- opname. Ook vervroegd ontslag van Covid-patiënten naar huis met zorg van huisarts en thuiszorg, levert een grote bijdrage aan het behapbaar houden van medische hulp in het ziekenhuis.

Overigens kunnen alle 60-plussers die in het afgelopen halfjaar hun twee coronavaccinaties hebben gehad nog vóór 1 januari ook hun afweer ersterkende boosterprik krijgen. Die toezegging heeft demissionair coronaminister Hugo de Jonge gedaan, na veel kritiek uit de Tweede Kamer over het late op gang komen van het boosterprogramma. Sneller ‘boosteren’ had veel ziekenhuisopnamen kunnen voorkomen, blijkt uit onderzoek door zowel de Gezondheidsraad als het Europees Centrum voor Ziektepreventie.