DEN HAAG/UTRECHT – ProRail en de Nederlandse Spoorwegen (NS) plaatsen vanaf begin 2021 450 AED’s bij 350 treinstations. Zij doen dit na afspraken en in samenwerking met de Hartstichting

Een AED is een Automatische Externe Defibrillator, een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. 

24/7

De AED’s zijn straks continu, 24 uur per dag zeven dagen per week, beschikbaar. De ritmeapparaten zijn aangemeld bij het reanimatie-oproepsysteem HartslagNu. Op vijftig  grotere stations is op dit moment al minimaal één AED aanwezig. Maar ook hier komen van deze extra ‘hartprikkelaars’ te hangen.

Bij een hartstilstand is de kans op overleven het grootst als een reanimatie binnen de eerste zes minuten start met de inzet van een AED. Dat is nog niet in heel Nederland mogelijk. Door het aanbod van AED’s uit te breiden naar alle stations willen ProRail en NS een bijdrage leveren aan een landelijk dekkend AED-netwerk, zegt directeur Floris Italianer van de Hartstichting.

Anneke de Vries, lid Raad van Bestuur NS: Ik ben zelf een naaste verloren aan een hartstilstand

,,Een burgerhulpverlener kan regelmatig sneller ter plaatse zijn dan de ambulance. Deze toegankelijke AED’s maken de stations én de omgeving hartveiliger. Door ze aan te melden bij HartslagNu, kunnen ze bij een hartstilstand snel worden ingezet bij reizigers en iedereen in de omgeving van het station.”

Stationsomgeving

De AED’s krijgen een plek bij het station. Dit zorgt dat in een straal van 500 meter rondom het station een AED voor handen is. Bij stations met toegangspoortjes, is er minimaal één direct toegankelijk. ,,Ik ben zelf een naaste verloren aan een hartstilstand”, vertelt Anneke de Vries, lid van de Raad van Bestuur van NS. ,,Daardoor besef ik dat een defibrillator levensreddend zijn en daarom vind ik het ontzettend belangrijk dat er zo snel mogelijk AED’s komen bij alle stations. Zowel voor reizigers op het station als in de omgeving van het station.”

Ans Rietstra, COO van ProRail: ,,Elk mensenleven telt. Dan mogen AED’s op veelgebruikte ontmoetingsplaatsen, zoals stations, niet ontbreken.”

Oproepsysteem

Snelle reanimatie en inzet van een AED is van groot belang voor de overlevingskans. Daarom is er het landelijk reanimatie oproepsysteem HartslagNu. Belt iemand 112 met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept het systeem automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. Deze burgerhulpverleners krijgen de opdracht om te reanimeren en de dichtstbijzijnde AED op te halen die is aangemeld bij het systeem. Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste hulp terwijl de ambulance onderweg is. Per jaar roept HartslagNu zo’n 10.000 keer burgerhulpverleners op voor een reanimatie en worden AED’s ingezet.

Foto: Hartstichting