Jaap van Dissel (RIVM): Hoe lang de periode duurt, waarin de infectiecijfers verhoogd zullen zijn, dat is gissen.

DE BILT – De ‘halve lockdown’ in Nederland zal vrijwel zeker niet met een week of vier voorbij zijn. Volgens RIVM-directeur infectieziektebestrijding Jaap van Dissel is het niet ondenkbaar dat de eerder deze week afgekondigde strengere maatregelen tot in de maand december – of zelfs langer – gaan duren.

Van Dissel, de belangrijkste corona-adviseur van het kabinet, zei dat tegen de NOS. Zijn confronterende opmerkingen zijn een klap in het gezicht van veel Nederlanders, die zich deze week zuchtend en steunend hebben neergelegd bij ‘dan nóg maar een maandje maatregelen’, in een poging om het virus er onder te krijgen. Die maand kon weleens twee maanden of langer gaan worden.

Ook december

Van Dissel in zijn gesprek met de NOS: ,,Je wilt eerst zien dat er effect is op het aantal besmettingen, en dat we in de naar beneden gaande beweging zitten. Dat gaan we de komende weken zien. Afhankelijk van hoeveel er toch gereageerd is op de maatregelen van 28 september, gebeurt dat eerder of later. We moeten beseffen dat bij een R van 0,9 100 besmettingen ook nog leiden tot 90 nieuwe besmettingen. Je bent er nog niet meteen van af. Als je dat doorrekent, en tevens doorrekent dat er eerst nog een toename te verwachten is, dan verwacht je dat die periode waarin de aantallen verhoogd zijn langer is. Hoe lang precies, dat is gissen. We houden er rekening mee dat december ook nodig is.”

RIVM-directeur Infectieziektebestrijding Jaap van Dissel tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer.

Het gaat dus vrijwel zeker allemaal langer duren. Mogelijk zelfs tot in het nieuwe jaar. Van Dissel zei te geloven dat er een langere periode voor de deur staat, waarin de besmettingscijfers verhoogd zullen zijn. Hij voorziet dat de aantallen infecties eerst verder zullen toenemen voordat een teruggang optreedt.

Scenario

Van Dissel werd tijdens het vraaggesprek met de NOS vergezeld door Jacco Wallinga, die bij het RIVM verantwoordelijk is voor de corona-rekenmodellen. Beide onderzoekers zeiden niet te vinden dat het kabinet in een eerder stadium harde maatregelen had moeten nemen, maar de nu gezette stappen achten zij beslist noodzakelijk. ,,In het slechtste scenario is het zo dat die eerder genomen maatregelen toch niet effectief blijken. Dat risico kun je gewoon niet lopen”, aldus Wallinga.

Professor Van Dissel zei het moeilijk te vinden antwoord te geven op de vraag van de NOS of er ‘na de periode van de gedeeltelijk lockdown ook meer vrijheden gaan volgen?’ Van Dissel: ,,We hebben de afgelopen weken ontwikkelingen gezien op het gebied van testen: sneltesten, in welke vorm dan ook. Dat zal dit zeker mede gaan beïnvloeden. En je kunt je voorstellen dat restaurants, de horeca, iedereen die getroffen wordt door de maatregelen, nog beter dan de vorige keer doordenkt: hoe kan ik misschien wel voorkomen dat het toch weer toeneemt. Ik verwacht dat er daar veel innovaties zullen zijn.”

Ofwel, Nederland – maar ook andere landen – moet er rekening mee houden dat de huidige toestand met gehele of gedeeltelijke lockdowns zich weleens over een veel langere periode zou kunnen uitstrekken. Een ‘nieuw-normaal voor onbepaalde tijd.’