RIVM bezorgd: Met het huidige reproductiegetal van 1,29 besmetten 100 mensen samen weer 129 andere mensen.

BILTHOVEN – De kans om in Nederland te worden besmet met het coronavirus neemt weer toe. Volgens zojuist gepubliceerde gegevens van het RIVM wint de epidemie weer aan kracht en snelheid en is het reproductiegetal van het virus inmiddels toegenomen tot 1,29. Dat is een zorgwekkend cijfer, vinden experts. De winst die in de afgelopen maanden is bereikt met het terugdringen van het virus, is nu snel aan het vervliegen.

,,We zien dat het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus weer toeneemt”, signaleert het RIVM in een toelichting. De besmettingscijfers tonen een verdubbeling van het aantal geregistreerde infecties. Afgelopen week werden 987 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat is bijna een verdubbeling van de gemelde besmettingen in de voorgaande week met 534 nieuwe meldingen. De stijging van het aantal nieuwe besmettingen die zich aftekent is het sterkst bij mensen tussen 20 en 40. Dat zijn de groepen die zich veelal onaantastbaar waanden en daardoor nu in de fuik van het virus lopen.

Half maart

Het is voor het eerst sinds 15 maart dat het reproductiecijfer van het coronavirus boven de 1,0 ligt. Dat is ook een aanwijzing dat na een periode van weinig besmettingen de verspreiding van het nieuwe coronavirus weer toeneemt in Nederland. Het reproductiegetal geeft aan hoeveel andere mensen één persoon met het nieuwe coronavirus gemiddeld besmet. Met het huidige reproductiegetal van 1,29 besmetten 100 mensen samen weer 129 andere mensen.

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat mensen zich aan de maatregelen houden, benadrukt het instituut. De ‘aloude’ anti-corona adviezen moeten weer in acht worden genomen. Daarmee is ook de eerste golf van het virus teruggedrongen: Afstand houden, handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes. Dat geldt ook voor het thuisblijven, thuiswerken en testen bij de eerste klachten.

Wake-upcall

RIVM-directeur infectieziekten, prof. Aura Timen zei zojuist tegen de NOS bezorgd te zijn over de stijging. Volgens haar houden steeds minder mensen zich aan de coronamaatregelen: ,,Als deze stijging zo doorgaat,kunnen we verliezen van het virus. Dit is een wake-upcall. Zó moeten we niet verder.”

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is weer boven de honderd uitgekomen: 105, acht meer dan gisteren. Tussen 13 juli en 19 juli hebben 88.886 personen zich laten testen bij de testlocaties van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdiensten. Dat zijn ruim 12.000 meer uitgevoerde testen dan de week daarvoor, toen 75.547 testen werden afgenomen.

Clusters

Verspreid over het land neemt het aantal lokale clusters met meer dan twee aan elkaar gerelateerde besmettingen toe. Er zijn op dit moment 96 actieve COVID -19 clusters in Nederland. De gemiddelde grootte van deze clusters is 5,4 personen (range 3-23). Deze besmettingen vinden voornamelijk plaats in de thuissituatie, maar de laatste weken is er een toename van besmettingen die het gevolg zijn van contact met overige familie, vrienden, feestjes, op het werk of het café.

ANALYSE: Deskundigen voorzagen deze ontwikkeling al: ontsluiting van de economische activiteiten, toenemend aantal samenkomsten, mensen die zich steeds slordiger aan de 1.5 meter begonnen te houden, vakanties in binnenland en (in mindere mate) in het buitenland. Kortom, het virus heeft weer alle kansen gekregen om nieuwe slachtoffers te maken. Dat betekent dat wanneer de vakanties straks aflopen, er in Europa (en dus ook in Nederland) meerdere varianten van het coronavirus zullen rondwaren. Die worden als het ware uit alle delen van de wereld ‘opgehaald’. Daardoor wordt het moeilijker (dan bij de eerste golf) om de epidemie onder controle te krijgen. Het kan en zal tot nieuwe (lokale) lockdowns leiden en tot een snel oplopende druk op de gezondheidszorg.