Artsen: De ingreep met het nieuwe hartklepsysteem kent een laag operatierisico.

ROTTERDAM – In het Thoraxcentrum van het Erasmus MC in Rotterdam is afgelopen maand voor het eerst in Nederland een nieuw hartklepsysteem gebruikt dat volledig is aangepast aan de anatomie van de patiënt.

De patiënt had de ingreep nodig vanwege een zogenoemde tricuspidalis-insufficiëntie. Dat is een lekkage van de tricuspidalisklep, één van de vier hartkleppen. Deze klep regelt de bloedstroom tussen de rechterhartboezem en de rechterhartkamer.

Intervententiecardioloog prof. Nicolas Van Mieghem deed deze eerste ingreep in Nederland. Van Mieghem: ‘Wereldwijd was het zelfs de eerste ingreep bij een patiënt die al eerder met katheters was behandeld.’

Op maat

Van Mieghem zegt in een publicatie van het Erasmus MC: ‘Het bijzondere is dat deze nieuwe hartklep op maat gemaakt is naar de specifieke anatomie van de patiënt, met als doel de lekkage richting de holle aders op te heffen zonder de oorspronkelijke klep aan te tasten. Op basis van een CT-scan van de patiënt wordt het klepsysteem gefabriceerd zodat deze precies past in de anatomie van de patiënt. De klep bestaat uit een stent met een klepelement van dunne varkenspericardium-bladeren met een lage sluitingsdruk. Een dergelijke patiënt-specifieke klepbehandeling is uniek.’ De ingreep met het nieuwe hartklepsysteem kent een laag operatierisico.

Veel voorkomend

Lekkage van de tricuspidalisklep is een veel voorkomende hartklepaandoening die rechtstreeks in verband wordt gebracht met een hogere morbiditeit en mortaliteit. Als de lekkage ernstig is, stijgt de druk in de rechterboezem en de holle aders. Daardoor stroomt bloed terug en kan stuwing en uiteindelijk oedeem en een verminderde functie van de organen zoals lever en nieren ontstaan.

Tricuspidalisinsufficiëntie kan lange tijd onopgemerkt blijven, maar als de lekkage eenmaal ernstig is, is er een hoog operatierisico. Het is dus van belang om patiënten, die vaak meerdere ziekten onder de leden hebben, tijdig te herkennen.

Illustratie: Tricento