Maastricht UMC: Mogelijk veel gezondheidswinst door blokkeren van ‘boezemfibrilleren’

MAASTRICHT – Cardiologen van het Maastricht UMC bestuderen of zij de toekomstverwachting van hartpatiënten met een gecompliceerde vorm van hartfalen kunnen verbeteren.

Zij proberen dat te bereiken door hartritmestoornissen, die zich dikwijls voordoen bij hartfalen, in een vroeg stadium aan te pakken, ja zelfs te blokkeren. De hartspecialisten denken dat het bestrijden van deze gecombineerde ritmestoornis, die ‘boezemfibrilleren’ wordt genoemd, veel gezondheidswinst kan opleveren.

,,De levenskwaliteit en ook de levensverwachting worden erdoor verbeterd”, stellen zij.

Hartfalen wordt veroorzaakt door een verstijfde hartspier, waardoor het hart aan pompkracht inboet. Bij naar schatting 15.000 Nederlanders gaat dat óók nog eens gepaard met een onregelmatig en versneld hartritme, zoals gezegd: boezemfibrilleren.

Deze combinatie van hartproblemen maakt de prognose vaak slecht in termen van overleving en kwaliteit van leven. Patiënten moeten dan ook regelmatig worden opgenomen in het ziekenhuis, waar zowel het hartfalen als de ritmestoornis meestal worden onderdrukt met medicatie.

Aan de studie, die te boek staat als de ‘RACE-8-HF trial’, doen elf Nederlandse academische en niet-academische centra mee. Over vijf jaar denkt de groep cardiologen te kunnen aantonen dat vroeg-blokkade van het verstoorde hartritme (ook wel aritmieën genoemd) zal leiden tot gezondheidsvoordelen voor de patiënten, zoals een langer leven en bovendien minder ziekenhuisopnamen. Voor deze studie heeft ‘Maastricht’ inmiddels een subsidie ontvangen van 800.000 euro van ZonMW.

Het zal gaan leiden tot minder ziekenhuisopnames.

Ablatie, een techniek die veelvuldig toegepast wordt voor de behandeling van boezemfibrilleren (zonder hartfalen), zal nu ook structureel worden ingezet bij de groep patiënten mét hartfalen, die aan deze studie meedoen.

Bij de ablatie-procedure blokkeert de cardioloog de bron van de ritmestoornis door het wegbranden of bevriezen van de plek waar de verstoorde elektrische prikkels vandaan komen. Tot op heden wordt deze techniek niet structureel toegepast bij patiënten die ook hartfalen hebben. Om de effectiviteit van de behandeling te bewijzen, worden 600 patiënten opgenomen in het onderzoek en verdeeld over twee groepen. De ene helft krijgt de standaardbehandeling met medicatie, de andere een ablatie voor het blokkeren van de ritmestoornis.

,,Door het aanpakken van het boezemfibrilleren zal de hartfunctie namelijk verbeteren en zullen de klachten van hartfalen afnemen”, zegt projectleider dr. Kevin Vernooy van het Maastricht UMC (ook werkzaam bij de afdeling cardiologie van het Radboudumc). ,,We zijn er daarnaast ook van overtuigd dat het uitvoeren van een ablatie bij deze patiëntengroep ook kosteneffectief is. Het zal immers gaan leiden tot minder ziekenhuisopnames.”

Het onderzoek in Maastricht richt zich dus op de combinatie van hartfalen met een ernstig ritmeprobleem. Naar schatting 200.000 mensen in Nederland kampen met boezemfibrilleren, zonder dat zij een falend hart hebben. Over tien jaar is het aantal hartritmepatiënten met deze stoornis naar verwachting verdubbeld. Wereldwijd wordt boezemfibrilleren als een aanzwellende epidemie beschouwd

Eerder dit jaar maakte het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) bekend dat zij een te snel of onregelmatig kloppend hart weer kalm denkt te kunnen krijgen met led-licht, zonder dat een pijnlijke ingreep nodig is.