Longkankerpatiënt: Mijn zorg en verbazing waren groot toen bleek dat er geen mondkapje gebruikt werd door de zorgverlener.

UTRECHT – Organisaties voor patiënten met borst- en longkanker maken zich zorgen over de veiligheid van ‘hun’ patiënten in ziekenhuizen. ,,Hoe bescherm je kwetsbare kankerpatiënten wanneer 1.5 meter afstand houden in het ziekenhuis niet mogelijk blijkt. En, als zorgverleners niet standaard mondkapjes gebruiken?”

Dat is de vraag die Longkanker Nederland en de Borstkankervereniging Nederland (BVN) stellen na meldingen van kankerpatiënten over virusonveilige situaties in zorginstellingen die zij voor hun behandeling of controle moesten bezoeken.

Protocollen

Zo beschrijft Longkanker Nederland de melding van een patiënt, die vertelde dat hij een scan kreeg waarbij contrastvloeistof ingespoten moest worden. ,,Daarbij is het natuurlijk niet mogelijk om anderhalve meter afstand te houden. Zijn zorg en verbazing waren groot toen bleek dat er geen mondkapje gebruikt werd door de zorgverlener. De patiënt klaagde hierover bij het RIVM, de GGD en het ziekenhuis. Zij gaven aan de protocollen te volgen. Het ziekenhuis volgt de Leidraad van de Federatie Medisch Specialisten. Volgens dit document is het niet nodig dat zorgverleners een mondkapje dragen, omdat het risico op overdracht klein is.”

De patiëntenorganisatie meldt dat weliswaar ‘anderhalve meter afstand de maat’ is, maar dat dit in het ziekenhuis niet altijd wordt aangehouden. ,,Toch wordt er voor mensen die door hun behandeling tegen kanker tot een kwetsbare groep behoren, ook lang niet altijd aanvullende bescherming ingezet.”

Angst

Longkanker Nederland en de Borstkankervereniging Nederland pleiten voor het minimaliseren van het risico op corona en willen maatregelen om de angst bij patiënten te verkleinen. ,,Niet naar het ziekenhuis gaan, betekent dat noodzakelijke onderzoeken en behandelingen niet uitgevoerd kunnen worden.” Zij willen voorkomen dat mensen met kanker geen gebruik durven te maken van de voor hen zo noodzakelijke zorg.

Beide organisaties zeggen niet te begrijpen dat – hoe klein ook – er toch risico’s worden genomen op het overdragen van corona op kwetsbare mensen met kanker. ,,Vanzelfsprekend willen kankerpatiënten zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk blijven leven. Om dit te bereiken, ondergaan zij vaak zware behandelingen, die hun immuunsysteem kunnen verzwakken. Om te voorkomen dat zij het virus oplopen, zitten veel mensen in quarantaine. Niet voor niets, want als zij corona krijgen, kan dat levensgevaarlijke situaties opleveren.”

Eenzaamheid

Uit recent onderzoek blijkt dat 15 procent van de borstkankerpatiënten niet naar haar behandelaar gaat. Oorzaak: angst voor besmetting. Zie ook: https://www.meerovermedisch.nl/article/veel-stille-eenzaamheid-bij-borstkanker/

De twee patiëntenverenigingen denken dat strengere veiligheidsmaatregelen, zoals het dragen van een medisch mondkapje door zorgverlener en patiënt, de angst en dus ook de drempel naar het ziekenhuis kunnen verlagen. ,,Verstrek ook een medisch mondkapje aan kwetsbare patiënten”, luidt hun advies. ,,Hiermee zijn de patiënt én de onmisbare zorgverleners beter beschermd tegen corona.”