Stormloop op griepprik onder invloed van corona-epidemie

BILTHOVEN – Er is meer vraag naar de griepprik dan voorraad. Huisartsen worden op dit moment overstelpt met aanvragen voor vaccinatie tegen influenza (griep).

Daarom heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid), zojuist na advies van het RIVM, besloten om aan gezonde mensen vanaf 60 tot en met 69 jaar te vragen nu nog niet in te gaan op de uitnodiging voor de griepprik. Zo kunnen nu in ieder geval de meest kwetsbare mensen een griepprik krijgen, is de redenering.   

Risicopatiënt eerst

Mensen met een medische aandoening (diabetes, een hart-, long- of nierziekte of een verminderde weerstand) en mensen vanaf 70 jaar lopen meer gezondheidsrisico’s wanneer ze griep krijgen. Zij ontvangen nu eerst de griepinjectie. Gezonde mensen vanaf 60 tot en met 69 jaar kunnen daarna de griepprik ontvangen als er griepprikken over zijn. Dat zal in december duidelijk worden.

De griepprik is een belangrijke preventieve maatregel. Het RIVM zegt dan ook te betreuren dat op dit moment niet iedereen die is uitgenodigd en die een prik wil hebben, deze kan krijgen. Van alle uitgenodigde mensen voor de griepprik, lopen gezonde mensen vanaf  60 tot en met 69 jaar het minste gezondheidsrisico’s.

Mild verloop

De kans is aanwezig dat het aanstaande griepseizoen mild zal zijn. De maatregelen die we met elkaar nemen tegen corona helpen ook de verspreiding van griep te verminderen. Dit was eerder al zichtbaar op het zuidelijk halfrond, waar het griepseizoen al geweest is.

In Nederland krijgen mensen van 60 jaar en ouder en mensen met een medische aandoening elk jaar een uitnodiging om de griepprik te halen. Dat zijn ruim 6 miljoen mensen. In de afgelopen jaren haalde ongeveer 3 miljoen mensen  de griepprik.

Er zijn in dit bijzondere coronajaar in het voorjaar ruim een half miljoen extra vaccins besteld. Uit een onderzoek onder de doelgroep leek dit voldoende. In de praktijk blijkt dat nu nog meer mensen een griepprik willen. Om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbaren de griepprik kunnen krijgen wordt de doelgroep nu ingeperkt.

Veelgestelde vragen, antwoorden van RIVM:

  • Kunnen fabrikanten niet extra vaccin aanmaken nu er een tekort dreigt? Nee, dat kan niet. Ieder jaar onderzoeken experts welke varianten van de typen griepvirus waarschijnlijk het meest gaan voorkomen. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) geeft vervolgens in februari advies welke varianten in de griepprik opgenomen kunnen worden. De leveranciers starten daarna met de productie van vaccins. De doorlooptijd hiervan is ongeveer 6 maanden. En vervolgens moet men weer starten met de productie van de vaccins voor het zuidelijk halfrond. Hierdoor is onvoldoende tijd en capaciteit om later in het seizoen nog extra vaccins bij te maken.
  • Had RIVM de grotere vraag naar de griepprik niet kunnen zien aankomen? Wij hielden rekening met een grotere vraag naar griepprikken. Daarom zijn zo veel mogelijk extra griepprikken ingekocht. De vraag is echter nog groter waardoor er mogelijk toch een tekort komt. Het is belangrijk dat de meest kwetsbare mensen uit de doelgroep een vaccin kunnen krijgen. Vandaar dat we deze aanvullende maatregelen nemen.
  • Komen gezonde mensen van 60 tot en met 69 jaar later nog wel aan de beurt voor griepvaccinatie? Dat ligt inderdaad aan de beschikbaarheid van het griepvaccin. Huisartsen zullen de griepprik nu eerst geven aan de mensen van 70 jaar en ouder, en aan mensen met een medische aandoening. Als deze groep eenmaal gevaccineerd is, kunnen de overgebleven vaccins worden gebruikt voor gezonde mensen van 60 tot en met 69 jaar. Aan het einde van de griepprik-periode in december wordt duidelijk of en zo ja, hoeveel vaccins er over zijn. De huisartsen zullen als dat kan, de gezonde mensen van 60 tot en met 69 jaar dan nog uitnodigen voor de griepprik.
  • Ik ben ouder dan 70 jaar, bij mijn huisarts zijn alle griepprikken al vergeven – wat nu? Het is mogelijk dat uw huisarts op een later moment (in november of december) nog meer vaccins krijgt. Uw huisarts zal dan de vaccins eerst geven aan de mensen van 70 jaar en ouder en aan mensen met een medische aandoening. Als dat zo is, hoort u van uw huisarts wanneer u de griepprik alsnog kunt halen.