Het is druk in de ziekenhuizen door het samenvallen van zowel corona, influenza als het RS-virus, een driedubbele virusaanval…

UTRECHT/ROTTERDAM – Met inmiddels een opvallende run op neussprays, antikriebelhoesttabletten, paracetamol, warmwaterkruiken voor in bed en fleece-dekentjes voor op de bank, is één ding duidelijk: de nu ruim twee wekende durende epidemie van griep, gemixt met verschillende verkoudheidsvirussen, het RS-virus, het coronavirus (SARS-CoV-2) en het humaan meta-pneumovirus, houdt aan in Nederland en België. En de piek is nog niet in zicht, denken deskundigen…

Volgens donderdag (5-1-23) gepubliceerde cijfers van het Nationaal Influenza Centrum (NIC) te Rotterdam over de laatste week van 2022, vorige week, waren volgens metingen van 43 huisartspeilstations 66 per 100.000 (officieel: 6,6 per 10.000) mensen ziek van het influenzavirus. Niet alleen griep, maar ook ‘influenza-achtige’ ziektebeelden'(IAZ).

Longontsteking

In de ziekenhuizen over het land is het druk, onder meer vanwege dit samenvallen van corona, influenza en het RSV of RS-virus (Respiratoir Syncytieel virus). Ook al vlakt de stijging van het aantal coronabesmettingen af; in de ziekenhuizen neemt het aantal coronapatiënten weer iets toe (tot inmiddels rond 900). Opvallend is bovendien dat ook veel jonge mensen na influenza een bacteriële longontsteking kregen. Zelfs binnen jonge gezinnen, waar meerdere leden door de bacterie werden getroffen. Voor een aantal van hen betekent dat ziekenhuisopname als de pneumonie niet onder controle te krijgen is. Ook bij relatief veel ouderen (65+ jaar) wordt inmiddels een stijgende trend van het aantal longontstekingen waargenomen.

Tekst leest door onder foto

Foto: SilviaRita/PIXABAY

Oproep

Nicolette Rigter, directeur Publieke Gezondheid regio Utrecht, ziet de druk op de zorg toenemen. Niet alleen door het groeiende aantal influenza/pneumoniepatiënten, maar eveneens door de uitval wegens ziekte van zorgpersoneel. En sowieso is er sprake van een dalende personele bezetting doordat veel zorgmedewerkers afhaakten en in andere sectoren hun geluk zochten. Haar dringende oproep luidt dan ook: “We vragen onze zorgmedewerkers en patiënten die een uitnodiging hebben gehad van hun zorgverlener om de griepvaccinatie (alsnog) te halen.”

Ook in België ‘woedt’ de griepepidemie verder, zoals het wetenschappelijk instituut Sciensano in Brussel het omschrijft. “De griep is in volle opmars en de criteria van een griepepidemie zijn nu vervuld. Naast het griepvirus, heersen, in iets mindere mate, ook nog coronavirus en RSV. Voor al deze virussen gelden dezelfde goede wintergewoonten: handen wassen, masker, thuisblijven bij ziekte en goede ventilatie. Het is nog steeds mogelijk om een griepprik te halen”, zegt Steven Van Gucht, viroloog bij Sciensano.

Europa

In Nederland spreken deskundigen van een ‘epidemie’ wanneer in twee opeenvolgende weken de activiteit van influenza bóven de grens ligt van 5,8 patiënten met influenza-achtige ziektebeelden (IAZ) per 10.000 inwoners. Daarvan is nu ruimschoots sprake. “Ook in de rest van Europa is sprake van een wijdverbreide rondgang van het influenzavirus. In Noord-Amerika en West-Europa worden hoofdzakelijk influenza A-virussen virussen gezien, maar op het zuidelijke halfrond circuleert ook veel influenza B virus, net als in Nederland”, signaleert het Nationaal Influenza Centrum.

Bron: ECDC/WHO.