Vastgoedbedrijf Zadelhoff gaat er een modern zorgcentrum in vestigen.

AMSTERDAM – Het failliet gegane Slotervaartziekenhuis in Amsterdam krijgt weer een hartslag. In de dode lijn van het sinds eind oktober 2018 stilgevallen elektrocardiogram van het leeg getrokken ziekenhuis, tekent zich onverwacht weer enige activiteit af, nu het stadsbestuur van Amsterdam en het vastgoedbedrijf Zadelhoff akkoord zijn met overname van het gebouw. Dat heeft vele maanden van moeizaam overleg gevergd.

Zadelhoff heeft zojuist bekend gemaakt een modern zorgcentrum in het plus-vormige pand te willen vestigen. De komende maanden vindt een grootscheepse renovatie plaats. Op de bovenverdiepingen van het voormalige ziekenhuis komt een verpleeghuis. Daaronder krijgen onder meer huisartsen praktijkruimten en wordt gedacht aan laagdrempelige zorg, zoals fysiotherapie en manuele therapie.

Met de overname door het vastgoedbedrijf komt een einde aan het veelbesproken faillissement. Voor de financiële afwikkeling van schuldeisers zou een bedrag van 45 miljoen euro beschikbaar zijn.

Opmerkelijk einde aan een dramatisch faillissement…

Ook zullen er vergaderruimten voor bewoners uit de wijk Slotervaart worden gevestigd. Dit laatste past geheel in de wens van het stadsbestuur, dat wilde dat bij een eventuele toekomstige nieuwe bestemming het gebouw haar lokale zorgfunctie zou behouden. De vrees bestond dat het pand in handen zou komen van peperdure particuliere klinieken, waardoor het ‘los zou komen’ te staan van dit deel van Amsterdam. De gemeente Amsterdam maakte bekend dat bij het gebouw mogelijk sociale woningbouw komt, waarvan een deel van het complex bestemd is voor personeel van het nieuwe zorgcentrum.

Volgens Het Parool is de deal tussen stadsbestuur en Zadelhoff mogelijk geworden nu de laatste eigenaren van het ziekenhuis – de zorgondernemers Willem de Boer en Loek Winter – zich (naar verluidt onder grote druk) hebben teruggetrokken. Lang bleken ze de barrière in de besprekingen. Formeel zeggen de beide heren nu ,,af te zien van verdere betrokkenheid”

Opgegeven ziekenhuis zal weer zorg ademen

SP-fractievoorzitter Erik Flentge uit de Amsterdamse gemeenteraad reageert op Twitter dat ‘ons Slotervaart nooit failliet had mogen gaan’. Hij is echter blij met laagdrempelige zorg. ,,De Winter cs exit: goed voor A’dam en de A’dammers. Graag had ik het publiek gehouden. Maar toch stemt dit akkoord ook positief. Nu dóór: het gebouw is zeer geschikt voor opvang daklozen.”

Het nieuws dat het voormalige ziekenhuis weer zorg zal ademen maakt intussen veel nieuwe emoties los bij personeel, dat met pijn in het hart de deur achter zich dichttrok.

Overigens publiceert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) juist komende donderdag het rapport ‘Faillissement MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen – Risico’s voor patiëntveiligheid’. Daarin wordt kritisch gekeken naar hoe is omgegaan met de patiëntveiligheid bij het faillissement van de twee ziekenhuizen. De Raad kondigde het onderzoek vorig jaar oktober bij het bankroet van het Slotervaart al aan. Daar kwam, kort daarop nog, het omvallen van de IJsselmeerziekenhuizen nog eens bij. Patiënten van beide ziekenhuizen werden abrupt en in een ijltempo naar andere ziekenhuizen in de regio overgebracht, daarbij is veel misgegaan. Zorgmedewerkers toonden zich emotioneel door het vertrek van ‘hun’ patiënten.