UPDATE 12-1-2022 - De Vaste Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid/VWS heeft vandaag besloten op korte termijn zich te zullen buigen over de beoogde sluiting van de kinderhartcentra in Groningen en Leiden/Amsterdam. Voorafgaand aan dat debat zal de commissie de petitie in ontvangst nemen die ruim 300.000 keer door verontruste betrokkenen is ondertekend om de genoemde hartcentra te laten voortbestaan.

Ex-topman Erasmus MC was jarenlang betrokken bij lobby om ‘zijn’ ziekenhuis te versterken met kinderhartcentrum met delen van de centra in Amsterdam, Leiden en Groningen. Nu al wordt hem ‘belangenverstrengeling’ verweten.

DEN HAAG – Ernst Kuipers, de nieuwe minister van Volksgezondheid (D66), heeft het nu al verbruid bij bijna een kwart miljoen (242.000) ondertekenaars van een petitie tegen de verplaatsing van het kinder-hartchirurgische centrum van Groningen naar Utrecht of Rotterdam.

Amper een dag in functie heeft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat wat hem betreft niet zal worden getornd aan het besluit van zijn voorganger, CDA’er Hugo de Jonge, om de kinderhartcentra van Groningen, Leiden en Amsterdam op te heffen. Dit ondanks verzet van ook veel betrokken artsen. Kuipers legt daarmee 300.000 handtekeningen tegen het besluit naast zich neer.

Lobby

De centra gaan naar respectievelijk het UMC Utrecht/Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Erasmus MC. Kuipers is als bestuursvoorzitter van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam als eerstverantwoordelijke betrokken geweest bij de lobby om de kinderhartcentra binnen te halen voor zijn ziekenhuis, waaraan  hij vele jaren verbonden was. Inmiddels wordt hem door critici openlijk ‘belangenverstrengeling’ verweten.

Doordat hij nu vasthoudt aan de plannen van de vorige regering vindt hij ook 60.000 tegenstanders van de sluiting van de zogenoemde CAHAL-hartcentra in Leiden en Amsterdam (Centrum aangeboren hartafwijkingen LUMC en Amsterdam UMC) tegenover zich. Bepaald geen fortuinlijke start.

Lees ook: https://www.meerovermedisch.nl/article/al-bijna-170-000-handtekeningen-tegen-opheffen-kinderhartchirurgie-groningen/

Concentratie

Enkele weken geleden nog zei Kuipers in zijn functie als topman van het Erasmus MC, dat “concentratie de kwaliteit van zorg verbetert”. Hij herhaalt die opmerking nu in zijn eerste beleidsbrief aan de Tweede Kamer. “Concentratie verbetert de kwaliteit van zorg’’, zo stelt hij. Ook zei Kuipers enkele weken geleden nog blij te zijn dat “we als grootste kinder-hartinterventiecentrum een van de twee centra mogen zijn”. Ook die emotie zal nu niet anders zijn.

Een groep van volwassenen met een aangeboren hartafwijking én ouders van kinderen met een hartafwijking, hebben de nieuwe minister dinsdag een brief gestuurd met opnieuw het dringende verzoek het besluit te heroverwegen. Er zijn 400 handtekeningen meegestuurd.

Volgens RTV Noord, waar deze brief het eerst verscheen, vinden de ondertekenaars “dat er nog onvoldoende onderzoek is gedaan naar mogelijke gevolgen van het concentreren van hartchirurgie bij kinderen en hoog-complexe ingrepen bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking”. Zij pleiten bovendien voor drie in plaats voor slechts twee resterende hartcentra, waardoor ‘het noorden en noordoosten’ niet in het luchtledige van de zorg komt te liggen. Ernst Kuipers vorig jaar als lid van het Outbreak Management Team tijdens een coronahoorzitting in Den Haag. Beeld: Tweede Kamer/RVD