Zeker zes weken eerder door aandringen op snellere beschikbaarheid

DEN HAAG – De ‘boosterprik’, de derde coronaprik ter ondersteuning van de eerdere twee toegediende vaccinaties, kan eind volgende week gezet worden. Dat heeft zorgminister De Jonge vrijdagmiddag bevestigd voorafgaand aan de corona-persconferentie, waarin Nederland officieel met een tweede lockdown in ruim anderhalf jaar werd geconfronteerd. Hugo de Jonge had kort daarvoor tot de vervroeging besloten, zulks na overleg met RIVM, GGD GHOR en de zorgkoepels.

Al dagen en weken was met toenemende indringendheid op een eerdere boosterprik aangedrongen, toen eenmaal duidelijk werd dat de besmettingscijfers onhoudbaar begonnen op te lopen. Dat heeft geholpen, het kabinet bleek daarvoor gevoelig. Uiteindelijk komt de vaccinatie nu zo’n  zes weken eerder dan aanvankelijk de bedoeling was.

Nóg sneller

Het eerst komt de spuit beschikbaar voor ‘mobiele 80-plussers, volwassen inwoners van zorginstellingen en medewerkers in de zorg met patiëntcontact‘. Met deze injectie kan hun bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopnames op peil worden gehouden, stelt het ministerie van Volksgezondheid. Daarna kunnen mensen tussen 60 en 80 jaar worden gevaccineerd, waarbij de oudsten van die groep als eersten een uitnodiging krijgen. Als de 60-plussers geweest zijn krijgt de rest de gelegenheid.

Verschillende ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingsinstellingen, brancheorganisaties van verpleegkundigen en verzorgenden, seniorenbonden en virusexperts hadden op het zo snel mogelijk uit de kast trekken van de boosterprik aangedrongen. Toch gaat het seniorenorganisatie KBO-PCOB nog niet snel genoeg. ,,Fijn dat het versneld wordt. Toch mag het nóg sneller, namelijk voor de hele groep van 60-plussers”, zegt Gusta Willems in een reactie. ,,De Gezondheidsraad was duidelijk in haar advies om ook deze groep een booster te geven, daar moeten we dan ook snel mee beginnen.”

Effectiviteit

De werkzaamheid van de in Nederland gebruikte COVID-19 vaccins is op dit moment nog steeds hoog, stelt het ministerie. De vaccins bieden gemiddeld voor 94 procent bescherming tegen ziekenhuisopname en voor 97 procent tegen opname op de IC. Toch biedt een booster de oudsten en kwetsbaren een extra bescherming tegen ziekenhuisopname, want bij hen loopt de effectiviteit van de entstof sneller terug dan bij jongeren.

,,Een booster draagt bij aan een blijvend hoge bescherming”, schrijft minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. ,,Dat is met name belangrijk voor mensen bij wie de bescherming van de vaccins enigszins afneemt, waardoor het risico op ernstige ziekte wat groter is. Daarom komen de oudere leeftijdsgroepen het eerst aan de beurt, want bij hen is volgens de laatste gegevens van het RIVM de bescherming van de vaccins tegen ziekenhuisopname iets minder hoog (89%) dan in andere leeftijdsgroepen.”

Ook stelt het kabinet een booster beschikbaar voor medewerkers in de zorg met contact met patiënten en cliënten, gelet op de grote druk op de zorg en het belang van zorgcontinuïteit. De gezondheid van medewerkers in de zorg is cruciaal in deze drukke tijden en nu er weer zoveel van hen wordt gevraagd.