Nieuwe, doorlopende campagne van Alzheimer Nederland: ‘Wat Alz… jij het bent?’

AMSTERDAM – Het aantal mensen met dementie in Nederland groeit snel. Een op de 3 vrouwen krijgt een vorm van dementie, meestal de ziekte van Alzheimer. ,,De kans dat een vrouw overlijdt aan dementie is op dit moment vele malen groter dan de kans te overlijden aan bijvoorbeeld borstkanker, beroerte of een hartinfarct”, dat stelt Alzheimer Nederland.

Dementie is volgens de organisatie een ziekte met een enorme invloed op de mensen rond de patiënt – gezinsleden, familie, vrienden ook, en uiteindelijk voor de hele samenleving. Alzheimer Nederland start daarom  de campagne ‘Wat alz… jij het bent’. Met de campagne vraagt zij aandacht voor deze hersenziekte.

 • Dementie is een syndroom dat wordt veroorzaakt door een hersenaandoening of een hersenziekte, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer. Als gevolg hiervan kan iemand steeds minder zelfstandig functioneren. Er is nog altijd geen genezing mogelijk voor dementie. Uiteindelijk overlijdt iemand aan de gevolgen van deze hersenziekte.

Coronacrisis

,,De urgentie om oplossingen te vinden om dementie te voorkomen, behandelen en genezen is groter dan ooit”, zegt directeur Gerjoke Wilmink van Alzheimer Nederland. ,,De coronacrisis heeft de omvang van de groep mensen met dementie in Nederland voor iedereen zichtbaar gemaakt. Een kwetsbare groep mensen is het, die in grote snelheid uitgroeit tot een half miljoen in het jaar 2040. Voor deze mensen is er op dit moment nog geen enkele behandeling mogelijk of medicijn beschikbaar.”

Met de campagne ‘Wat alz…’ wil Alzheimer Nederland bewustheid creëren dat dementie niet over ‘de ander’ gaat, maar dat de kans groot is dat je er zelf mee te maken krijgt. Gerjoke Wilmink: ,,Dementie is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Hoe gaan we als maatschappij beter om met al die mensen met dementie nu? En: hoe kunnen we met elkaar zorgen dat volgende generaties niet meer met deze ziekte te maken krijgen?”

Volksziekte

Een op de 5 mensen krijgt dementie en onder vrouwen is dat, zoals gezegd, één op  drie. Hoewel het risico op dementie toeneemt met het ouder worden is er een aanzienlijke groep mensen jonger dan 65 jaar die dementie krijgt. Het is volksziekte nummer 1, met dodelijke afloop. Bij vrouwen is het doodsoorzaak nummer één, nog ver boven andere ziekten als hartfalen en borstkanker.

Uit een onderzoek van Alzheimer Nederland onder het brede publiek blijkt dat veel mensen zich daar onvoldoende bewust van zijn. Zo schat de helft van de vrouwen de kans dat zij zelf dementie zal krijgen laag in. Daarnaast verwachten de meeste vrouwen dat borstkanker een veel hoger sterftecijfer heeft. Gerjoke Wilmink: ,,Inmiddels hebben vrouwen met borstkanker een goede overlevingskans. Dat vooruitzicht zou Alzheimer Nederland ook willen hebben bij dementie, daar is nog geen enkele overlevingskans op het moment”.

Schokkend

Het grootste angstbeeld dat in het onderzoek naar voren komt is dat men bij dementie de eigen  familie en vrienden niet meer zal herkennen. En maar liefst 40 procent van de ondervraagden geeft aan in geval van dementie het leven voor hem/haar geen zin meer heeft. ,,Dat is een schokkende uitkomst. Het geeft aan hoe heftig men deze ziekte ervaart. En dat er echt een oplossing voor moet komen.”

Veertig procent van de ondervraagde Nederlanders geeft aan dat in geval van dementie het leven voor hem/haar geen zin meer heeft.

Feiten en cijfers: 

 • Momenteel leven er 280.000 mensen met dementie in Nederland. Rond 2040 zijn dat er meer dan een half miljoen.
 • Dementie is doodsoorzaak nr 1 bij vrouwen (bron: CBS)
 • 1 op 5 mensen krijgt dementie.
 • 1 op 3 vrouwen krijgt dementie (tegenover mannen 1 op 7)
 •  Ieder uur komen er 5 mensen met dementie bij
 • De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70%), daarnaast zijn ook vasculaire dementie, lewy body dementie en fronto temporale dementie bekende vormen. Zij hebben allemaal weer andere symptomen.
 • Ca. 70% van de mensen met dementie woont gewoon thuis. Dementie heeft grote impact op henzelf en hun mantelzorgers/familie.

Doodsoorzaak bij vrouwen in 2019

 1. 10.602 Dementie
 2.   5.316  Beroerte
 3.   4.380 Longkanker
 4.   4.220 Hartfalen
 5.   3.275 Coronaire hartziekten
 6.   3.322 COPD
 7.   3.050 Borstkanker

Doodsoorzaken mannen in 2019

 1. 5.821 Longkanker
 2. 5.667 Dementie
 3. 4.969 Coronaire hartziekten
 4. 4.018 Beroerte
 5. 3.418 COPD