De coronacrisis kost wereldwijd niet alleen vele levens – er zijn nu al ruim 110.000 sterfgevallen, meldt de dagelijkse registratie van Johns Hopkins University. Ook paren met een soms al lang bestaande kinderwens lijken er nu door te worden getroffen: het allerliefste dat zij willen, waar zij al zo lang van dromen, zal er mogelijk niet komen. Voor sommige mensen betekent dit dat een laatste kans op het ouderschap dreigt te stranden. 'Pijnlijk, ja zelfs traumatisch', zeggen deskundigen.

Alleen al in Groot-Brittannië dreigen nu 20.000 zeer gewenste baby’s niet te ontstaan…

LONDEN – Alleen al in Groot-Brittannië zullen dit jaar door een verbod voor onbepaalde tijd op vruchtbaarheidsbehandelingen zo’n 20.000 baby’s niet ontstaan. Dit als direct gevolg van de corona-maatregelen in het land. Het ouderschap van velen wordt hierdoor bedreigd, of gaat in een aantal gevallen voorgoed niet door.

‘Duizenden Britse paren hebben mogelijk hun laatste kans om zwanger te worden via IVF (in-vitrofertilisatie) gemist’, kopte zondag de Britse krant The Guardian. Dit stille drama vloeit voort uit de sluiting, vanaf komende woensdag 15 april, van de deuren van alle vruchtbaarheidsklinieken in het land.

PixabayEen bevruchte eicel. Voor sommige paren met een kinderwens strandt het in dit stadium: de behandelingen zijn afgebroken door de coronamaatregelen.

De toezichthouder op de Britse vruchtbaarheidssector (de Human Fertilization and Embryology Authority, HFEA) heeft opdracht gegeven alle behandelingen te staken. Deze maatregel treft juist een groep vrouwen hard, die midden in een IVF-cyclus zitten of binnen afzienbare tijd met hun  behandeling wilden beginnen. Maar ook vrouwen, die nog net jong genoeg zijn om voor behandeling in aanmerking te komen – ‘Zij zullen over enkele maanden wellicht te oud zijn om de behandelingen onder te ondergaan’, stelt The Guardian vast.

Gynaecoloog Annemiek Nap: Deze maatregel had en heeft grote gevolgen voor de zorg voor paren die bezig waren met vruchtbaarheidsbehandelingen.

Deze onbeschrijflijke teleurstellingen spelen ook voor talloze wensouders in Nederland. Sinds nu bijna een maand (16 maart) zijn de deuren van de ziekenhuizen en klinieken vrijwel dicht voor alle niet-spoedeisende zorg, waartoe de fertiliteitszorg wordt gerekend.

‘In sommige klinieken worden behandelingen die gestart zijn nog afgemaakt, in andere klinieken is alles al stilgelegd’, stelt Freya, vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, in een bericht aan haar leden. ‘Verder kun je alleen in geval er sprake is van een complicatie nog in de fertiliteitskliniek terecht. Wel is het mogelijk om telefonische consulten te hebben. De reden van deze stop is de ziekenhuizen zoveel mogelijk te sparen voor de te verwachten noodsituatie met Corona-patiënten. Materialen en personeel worden klaargemaakt om op een andere manier ingezet te worden. Daarnaast wil men zo weinig mogelijk mensen in ziekenhuizen om de verspreiding van het virus in te dammen.’

Face-to-face

,,Deze maatregel had en heeft grote gevolgen voor de zorg voor paren die bezig waren met vruchtbaarheidsbehandelingen”, schrijft gynaecoloog dr. Annemiek Nap in een recente blog voor Freya. ,,Verpleegkundigen en wij als artsen zijn dagen bezig geweest om mensen te bellen en uit te leggen dat hun behandeling niet kon starten, of dat het gesprek dat voor hen gepland was telefonisch gedaan zou worden in plaats van face-to-face in het ziekenhuis.” Annemiek Nap heeft zich toegelegd op voortplantingsgeneeskunde en is werkzaam in het Ziekenhuis Rijnstate te Arnhem.

Wensmoeder Bianca: Een paar uur laten werd ik gebeld: alle IVF-behandelingen werden stilgelegd vanwege corona.

Dokter Nap schrijft dat fertiliteitsgynaecologen bezorgd zijn over het niet kunnen leveren van de zorg die zij zo belangrijk vinden. ,,We staan met elkaar in contact om eensgezind de boodschap die we willen geven aan beleidsmakers duidelijk te maken. Onze beroepsvereniging, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS hebben van ons gehoord dat fertiliteitszorg niet zomaar langdurig stil kan liggen, en die boodschap is begrepen en het standpunt wordt gedeeld. Er wordt nagedacht over het weer stapje voor stapje beginnen met behandelingen, zodra daar ook maar enigszins ruimte voor is.”

Schok

Een 31-jarige Nederlandse vrouw, Bianca, vertelt in het AD over de schok die zij ervoer toen plotseling haar behandeling werd afgebroken. ,,Een dag na de toespraak van premier Rutte, waarin hij Nederland opriep om thuis te blijven, kreeg ik goed nieuws van de gynaecoloog: ‘Ik zie zes à zeven goede eitjes. Die gaan we oogsten, misschien kun je overmorgen al terugkomen voor een punctie.’ Eindelijk! Een paar uur laten werd ik gebeld: alle IVF-behandelingen werden stilgelegd vanwege corona. Was dat een slechte grap? We zijn al 3,5 jaar bezig om opnieuw zwanger te worden. 3,5 jaar gevuld met onderzoeken, een operatie, mislukte zwangerschapsbehandelingen, hormoonspuiten met allerlei bijwerkingen, en nu dit.”

Dat beeld wordt ook bevestigd door sommige artsen in Engeland. Aan de verslaggever van de Guardian vertelden zij dat scans en behandelingen uren of zelfs minuten voordat ze zouden plaatsvinden, werden geannuleerd. ‘Velen vrezen dat hun kans om zwanger te worden volledig zal zijn verdwenen tegen de tijd dat de stop op de vruchtbaarheidsbehandelingen weer eindigt’.

PixabayMicroscopisch beeld van een reageerbuisbevruchting (IVF, in-vitrofertilisatie).