Hulpverlening bij familielid of huisgenoot is geen enkel punt: 93 procent doet dat!

DEN HAAG – Ruim zes van de tien Nederlanders met een EHBO-diploma wil weer op straat of in openbare ruimten hulp kunnen verlenen wanneer iemand in nood is. De helft van die 60 procent wil zelfs te hulp schieten als het niet mogelijk is om anderhalve corona-meter afstand te bewaren. Nog eens een derde wil wel hulp verlenen maar alleen met voldoende afstand. Dat blijkt uit een onderzoek van het Rode Kruis.

Nu de straten niet langer uitgestorven zijn, het zelfs weer druk aan het worden is en daarmee het risico op ongevallen toeneemt, groeit het besef dat hulpverlening weer nodig kan zijn.

Geen terughoudendheid

Als mensen bij een familielid of huisgenoot dichtbij moeten komen om Eerste Hulp te moeten verlenen, dan is er bij de meeste mensen geen enkele twijfel: 93 procent zou in dat geval zonder enig probleem en zonder terughoudendheid binnen anderhalve meter hulp verlenen. Het Rode Kruis begrijpt dat EHBO verlenen in deze tijd spannender is dan gewoonlijk. Daarom geeft de hulporganisatie enkele adviezen.

De meeste mensen willen graag iemand helpen wanneer diegene Eerste Hulp nodig heeft, maar er zijn ook twijfels, stelt het Rode Kruis. ,,Hoe moet je helpen nu iedereen vanwege het coronavirus anderhalve meter afstand moet houden? Het advies rond het geven van EHBO is in deze tijd net wat anders dan gewoonlijk. Zo is het van belang om grondig de handen te wassen van tevoren en extra voorzichtig te zijn met lichamelijk contact.”

Wanneer iemand gewond is geraakt, zegt 36 procent van de Nederlanders dat zij niet dichtbij de persoon zouden komen en professionele hulp inschakelen. Het Rode Kruis adviseert: ,,Bij kleine verwondingen is het handig om extra te letten op de hygiëne en de gewonde persoon zelf een pleister te laten plakken. Kom alleen echt in aanraking met een slachtoffer wanneer het niet anders kan. Je kunt dan denken aan een ernstige bloeding die gestelpt moet worden.”

Geen mond-op-mondbeademing
In deze tijd is het in belangrijk om voorzichtig te zijn met lichamelijk contact. Wanneer iemand in de situatie terecht komt waarbij er gereanimeerd moet worden, is het advies van de Nederlandse Reanimatie Raad om geen mond-op-mondbeademing toe te passen. Elf procent van de ondervraagden geeft echter toch aan dit toe te passen, mocht iemand nu in levensgevaar zijn. Bij reanimatie geldt nu dat het advies is om te kijken (niet luisteren en voelen) of slachtoffer nog ademhaalt, 112 te bellen,  geen mond-op-mondbeademing te geven en wanneer iemand mogelijk besmet is met het coronavirus, ook geen borstcompressies te geven. Het wordt wèl aangeraden om te werken met een AED. Het Rode Kruis heeft op zijn website uitgeschreven wat het advies is bij reanimatie en andere EHBO-situaties.

  • Als je eerste hulp moet verlenen aan iemand die (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus, moet je lichamelijk contact zoveel mogelijk beperken. Bel bij ernstige situaties 112.
  • Wees in alle gevallen extra voorzichtig met lichamelijk contact. Was je handen grondig voor en na het verlenen van eerste hulp, om de kans op besmetting te verkleinen. Dit geldt ook voor de kleinere handelingen, zoals het plakken van een pleister of aanbrengen van een verband.
  • Het coronavirus verspreidt zich via kleine druppeltjes die vrijkomen bij het hoesten of via de luchtwegen. Het virus wordt niet verspreid via bloed of verbrande of beschadigde huid. Je kunt een (huid)wond dus normaal behandelen. Uiteraard let je hierbij wel op je eigen veiligheid en was je je handen voor en na het helpen, en verleen je geen eerste hulp als je zelf klachten hebt.