DEN HAAG – Ouderen in Nederland zijn in de afgelopen jaren steeds meer gaan bewegen, dat meldt het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2001 voldeed nog maar 22 procent van de 65-plussers (één op de vijf) aan de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad. In 2019 was dat al 40 procent – bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden.

Volgens die beweegadviezen doen volwassenen er verstandig aan om wekelijks ten minste tweeënhalf uur matig intensief bewegen. Ook worden spier- en botversterkende activiteiten aanbevolen, dit alles om het risico op chronische ziekten als diabetes, hart- en vaatziekten, depressieve symptomen en, bij ouderen, botbreuken te verlagen.

Ook onder 18- tot 65-jarigen was sprake van een lichte toename in regelmatig bewegen, van 44 procent naar 52 procent.  De Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2019 van het CBS komt mede tot stand in samenwerking met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgzondheid en Milieu.

Van de Nederlandse bevolking van 4 jaar of ouder verrichtte 82 procent in 2019 voldoende bot- en spierversterkende oefeningen, 54 procent voldeed aan het onderdeel matig intensieve inspanning per week, en 54 procent gaf aan wekelijks te sporten.

Het doen van voldoende bot- en spierversterkende oefeningen daalde met toenemende leeftijd: terwijl nog vrijwel alle 4- tot 12-jarigen aan de norm voldeden (99,8 procent), gold dit voor 75 procent van de 65-plussers. Hoewel 12- tot 18-jarigen minder vaak aan de beweegrichtlijnen voldeden (41 procent), gaven zij wel het vaakst aan wekelijks te sporten (71 procent, tegen 35 procent van de 65-plussers).

In 2019 was 74 procent van de Nederlanders van 4 jaar of ouder die aangaven wekelijks te sporten in het bezit van een abonnement bij een sportaanbieder, een fitnesscentrum, dansschool of zwembad, of is lid van een sportvereniging. Van de niet-wekelijkse sporters was dat ruim 6 procent. Van degenen die voldeden aan de beweegrichtlijnen had bijna 54 procent een abonnement of lidmaatschap bij een sportvereniging, tegen 32 procent van hen die niet aan die richtlijnen voldoen.