Het aantal infecties in Nederland heeft de zeshonderd gepasseerd: 614. Dat meldt het RIVM zojuist. Gisteren zijn er 111 besmettingen bijgekomen.

AMSTERDAM – Het coronavirus tast het veiligheidsgevoel van ziekenhuispersoneel steeds meer aan. De helft van de ziekenhuismedewerkers voelt zich enigszins of helemaal niet veilig op het werk. Dit blijkt uit de tussenstand van een poll van FNV Zorg & Welzijn onder ruim 1.800 ziekenhuismedewerkers. Naarmate er steeds meer mensen besmet raken, wordt de comfortzone kleiner. Ook hebben medewerkers behoefte aan betere informatieverschaffing van hun werkgever, zegt FNV.

,,De poll staat nu een week open”, zegt Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. ,,Sinds het afgelopen weekeinde, waarin het aantal besmettingen in ons land flink toenam, zagen we langzaam een verschuiving optreden in de gevoelens van veiligheid op het werk. Vooral onder personeel in de provincies Utrecht en Noord-Brabant.”

FNV: Vooral in de provincie Flevoland hebben medewerkers het gevoel dat hun werkgever niet voldoende maatregelen neemt.

Waar alle medewerkers behoefte aan hebben, signaleert de vakbond nu, is dat zij betere informatie om van hun werkgever  te ontvangen, meer voorzorgsmaatregelen voor risicogroepen, duidelijkere gedragsregels en meer hulpmiddelen. Teveel ziekenhuisbestuurders leggen de keuze bij hun personeel of ze bijvoorbeeld wel of niet komen werken bij eerste klachten, in plaats van dat er duidelijk beleid komt. ,,Vooral in de provincie Flevoland hebben medewerkers het gevoel dat hun werkgever niet voldoende maatregelen neemt. Circa 47 procent geeft dit aan ten opzichte van landelijk 19 procent.

Steekproef

Eerder deze week meldde het RIVM, na een steekproef onder medewerkers van verschillende Brabantse ziekenhuizen, dat bijna 4 procent van de onderzochte medewerkers is geïnfecteerd met het coronavirus. Zij zitten allemaal thuis, het gaat om een fors aantal medewerkers. De uitkomsten van die peiling werden vooraf gegaan door berichten dat verpleegkundigen en artsen van ziekenhuizen in Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch en Breda en Amsterdam besmet bleken.

Koning Willem-Alxander: Artsen en verpleegkundigen vormen de voorste linie tegen dit verschrikkelijke virus

Ook Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima toonden vanuit Indonesië, waar zij op staatsbezoek zijn, hun betrokkenheid met de gevolgen van de aanzwellende epidemie in Nederland: ,,We weten dat artsen en de verplegers in Nederland nu al heel hard bezig zijn om zich voor te bereiden. Zij zullen de komende weken en maanden echt de voorste linie vormen tegen dit verschrikkelijke virus. Dus wij steken hen graag hierbij een hart onder de riem.”

Mondmaskers

Ondanks dat de meeste medewerkers aangeven nog geen problemen te hebben met de voorraden van beschermingsmiddelen, gaan ze hier al wel zuiniger mee om, zo blijkt uit de FNV-peiling. Elise Merlijn: ,,Dit verschilt overigens erg per ziekenhuis. Het deel medewerkers dat genoeg voorraden heeft en deze makkelijk kan bijbestellen neemt wel langzaam af, dus de verwachting is dat er steeds meer tekorten komen. De afgelopen dagen gaan medewerkers ook steeds bewuster met deze voorraden om.” Zo gaf één deelnemer aan de pol aan dat in zijn ziekenhuis gebruikte mondmaskers gesteriliseerd worden voor hergebruik.

Twee op de vijf zorgmedewerkers ervaren nu al hogere werkdruk door het coronavirus. In Noord-Brabant zijn dit er nog meer, namelijk drie op de vijf. Dit komt vooral door de extra protocollen die ze moeten naleven en de extra vragen die ze ontvangen van bezorgde mensen. Verder zitten in sommige ziekenhuizen collega’s in quarantaine en melden andere collega’s zich (sneller) ziek, waardoor ze hetzelfde werk met minder mensen moeten doen. Vanmorgen zat de FNV aan tafel bij minister Bruins van VWS om de uitkomsten te bespreken van deze peiling onder vakbondsleden. Wat het gesprek heeft opgeleverd is nog niet bekend.