• WHO: Besmettingen buiten China een handjevol
  • Virologen: We maken ons grote zorgen, mogelijk pandemie
  • Wetenschappelijk onderzoek: Besmetting mogelijk binnen incubatietijd
  • President Xi:  Bestrijding virus heeft de allerhoogste prioriteit
  • RIVM: Nederland is goed voorbereid

*Nu 106 doden *Ruim 3.000 zieken *5.794 verdachte gevallen *51 genezingen *Virologen: ‘Pandemie dreigt’ *WHO: ‘Geen wereldramp nu’

PEKING/GENEVE UPDATE  – De Wereldgezondheidsorganisatie WHO krijgt de beschikking over gloednieuw nog te publiceren wetenschappelijk onderzoek over het nieuwe coronavirus ‘2019-nCoV’. Het onderzoeksmateriaal kan belangrijk zijn om het virus, dat lijkt huis te houden in China, mogelijk sneller te ontrafelen. Redacteuren van grote wetenschappelijke tijdschriften, zoals The Lancet, de New England Journal of Medicine, Science, Nature, Cell e.a. zijn akkoord om onmiddellijk – en dus ruim vóór de publicatie in deze vakbladen – de teksten en onderzoeksdata beschikbaar te stellen aan de gezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties. Zulks met toestemming van auteurs en onderzoekers.

Deze geste is uniek, en geeft de urgentie aan van het virusprobleem dat al wel eens groter zou kunnen zijn dan menigeen denkt of toegeeft. De WHO heeft gewoonlijk geen zeggenschap over de teksten, en daarop ook geen invloed. Tussen het indienen van een wetenschappelijk artikel en het daadwerkelijk verschijnen ervan verstrijkt soms vele maanden. Nu is er gezien de urgentie van het probleem geen tijd om te wachten. De WHO juicht het gebaar van de wetenschaptijdschriften toe.

Vastgestelde corona-infecties buiten China: Thailand (7), Japan (3), Zuid Korea (3), VS (3), Vietnam (2), Singapore (4), Maleisie (3), Nepal (1), Frankrijk (3), Australië (4).

 

Incubatietijd

De directeur-generaal van de WHO, de Ethiopiër dr Tedros Adhanom Ghebreyesus is op weg naar Peking voor overleg met gezondheidsexperts en leden van de Chinese regering. Zijn indrukken zullen van belang zijn voor de aanpak van de epidemie in China, die ontembaar begint te lijken. Zeker nu blijkt dat het nieuwe virus infectieus is binnen de incubatietijd van 2 tot 10 dagen, de tijd die verstrijkt tussen besmetting en de eerste ziekteverschijnselen. WHO stelt dat deze schattingen zullen worden verfijnd naarmate meer gegevens beschikbaar komen. Het verklaart ook drie plotselinge ziektegevallen in Frankrijk van mensen die ‘gezond en vrij van het virus’ van Wuhan naar Parijs en Bordeaux vlogen. Pas na enige tijd werd het drietal ziek.

Internationale virologen sluiten een wereldomspannende epidemie – een pandemie – door de nieuwe stam van het coronavirus niet uit. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt evenwel nog vast aan het standpunt dat de virusuitbraak in China niet tot een wereldwijde noodsituatie zal leiden. ,,De risico-inschatting is onveranderd, sinds vorige week”, stelt de WHO. Het dodental is volgens Chinese staatsmedia opgelopen naar boven de honderd (106), er zijn ruim 3.000 geïnfecteerden/zieken. Maar er zijn inmiddels ook enige tientallen (51) mensen weer genezen verklaard na een behandeling met antibiotica. Tegenover persbureau Reuters zeggen de virusdeskundigen dat strenge quarantainemaatregelen onontbeerlijk zijn. Alleen dan kan volgens hen verdere verspreiding worden gestopt van de huidige ziekteverwekker, die een virusfamilielid is van het SARS- en het MERS-virus (ook coronavirussen).

Verantwoordelijkheid

Ook de Chinese president XI Jinping is onverminderd bezorgd over de toestand in zijn land door, zoals hij gisteren zei, ,,een dodelijk nieuw virus dat nu versnelt…” Xi werd geciteerd door de Chinese staatstelevisie. De president deed zijn uitspraken tijdens een speciale bijeenkomst van de regering vanwege het Lunar Nieuwjaar, dat nu anders is dan alle jaren daarvoor. ,,Het land wordt geconfronteerd met een ,,ernstige situatie”, zo zei Xi tegen hoge ambtenaren, meldt ook de BBC. Xi Jiping benadrukte dat de regering er alles aan doet om de noodtoestand in China onder controle te krijgen. ,,Het is onze verantwoordelijkheid om deze uitbraak te beheersen, dit virus verdient de allerhoogste prioriteit.” Meer medisch personeel is uit alle delen van het land naar Wuhan onderweg om hulp te bieden en uitgevaardigde maatregelen uit te voeren. President Xi zei ook dat is afgesproken dat informatie over de ziekte ,,snel, correct en transparant” moet worden gedeeld om zorgen in het binnen- en buitenland weg te nemen – aldus aanvullende berichtgeving van Teletekst.

Zie ook: https://www.meerovermedisch.nl/column/het-gezicht-van-een-epidemie/

In de verlaten straten van Wuhan rijden ambulances af en aan om zieke, en mogelijk met het coronavirus besmette, burgers naar de al overvolle ziekenhuizen te vervoeren. Foto: Unsplash

‘Problemen heel groot’

De Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties erkent dat de problemen in China zelf ,,heel groot” zijn en snel beteugeling behoeven. Ook in de regio van China zijn er grote problemen, stelt de WHO. Maar op wereldschaal is het dreigingsniveau door de nieuwe variant van het coronavirus (voorlopige naam: ‘2019-nCoV’) gemiddeld te noemen. Volgens de WHO (zaterdag) zijn er wereldwijd totaal 1320 geregistreerde en gediagnosticeerde infecties met de nieuwe virusstam. Daarvan zijn er 1297 afkomstig uit China inclusief Hongkong (5 infecties), Macau (2) en Tapei (3). Er zijn 1965 infecties gemeld uit twintig Chinese provincies, regio’s en steden.

Er zijn 237 geïnfecteerde personen in China ernstig ziek. De WHO verstrekt op het internet algemene hygiëne-adviezen die besmetting zouden kunnen voorkomen. Over onder meer: hoe je handen te wassen, wat te doen bij hoest- of niesbuien, en het goed koken van eieren en het bakken van vlees. Bijgaand de adviezen.Hygiëne-adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie

Het virus ontwricht inmiddels het dagelijks leven van tientallen miljoenen Chinezen. Ook Hongkong sluit de scholen langer om verspreiding van het virus te voorkomen. Scholen blijven tot zeker 17 februari dicht, ’twittert’ Cindy Huigen. Zowel de centrale overheid van het land als de lokale besturen hebben uit angst voor verdere verspreiding een groot aantal draconische maatregelen genomen, die zelfs de culturele waarden van het land beïnvloeden. Zo blijft vanaf vandaag de Chinese Muur gesloten voor het publiek, evenals de Verboden Stad en de beroemde dierentuin van Peking. De maatregelen gelden zeker voor twee weken.

Ook het pretpark Disneyland Shanghai is gesloten, in een poging om verdere verspreiding van het coronavirus virus in te dammen. De gezondheidsautoriteiten hebben de bewoners van Peking (21,5 miljoen inwoners) en Shanghai (24.2 miljoen inwoners) op het hart gedrukt de komende twee weken toch vooral ’thuis’ in hun steden te blijven en niet naar andere gebieden te reizen. Ruim 40 miljoen Chinezen ondervinden nu hinder van maatregelen die inperking van het coronavirus beogen. Voor de winkels staan lange rijen wachtenden, die hopen dat ze nog wat etenswaren kunnen kopen om die geïsoleerde dagen thuis door te komen. Maar de winkelschappen raken steeds verder leeg, omdat ze ook niet of nauwelijks bevoorraad worden. Met het toenemen van deze voedselschaarste in de supermarkten neemt de spanning toe onder de bevolking.

De Chinese regering laat niets aan het toeval over. Er staat veel op het spel. Bij virusuitbraken in het verleden trok China zich terug in zijn  schelp, en leken de gezondheidsautoriteiten uit andere landen nauwelijks contact te kunnen krijgen met de Chinese overheden. Nu is dat een heel ander verhaal. Alhoewel de algemene kritiek luist dat te laat is ingegrepen toen zich eind december de eerste infecties voordeden. Daarom loopt China nu zelfs ver voor de troepen uit met verreikende maatregelen. China, zo zeggen experts, lijkt geleerd te hebben van de epidemie van SARS (‘Severe Acute Respiratory Syndrome’). Daarbij raakten meer dan 8.000 mensen besmet en stierven er bijna 800.

Voor inwoners van dertien steden gelden reisbeperkingen. Deze restricties verschillen van stad tot stad. Bussen en treinen staan stil in Wuhan, de eerst getroffen stad met 11 miljoen inwoners. Vliegtuigen blijven aan de grond. Ook bioscopen, theaters en cafés blijven dicht, op last van de autoriteiten. Veerponten mogen niet uitvaren en worden aan de wal gehouden. Ook in de andere steden gelden soortgelijke restricties. In Enshi, een kleinere stad, worden bussen in hun garages gehouden. In Ezhou is het treinstation dicht. Onder de bevolking groeit de spanning voor wat mogelijk nog komen gaat. Velen houden hun hart vast. Het pretpark Disneyland Shanghai sluit voor onbepaalde tijd de toegangshekken als maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. De stad Wuhan bouwt in allerijl een noodhospitaal met duizend bedden voor te verwachten corona-patiënten, de bouw vordert ongekend snel. Het ziekenhuis moet in tien dagen klaar zijn, op 3 februari. Destijds bouwde werd ook op deze wijze een noodziekenhuis voor SARS-patiënten neergezet.

RIVM: Nederland is goed voorbereid op patiënten met de nieuwe corona-virusstam

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben longklachten en zijn kortademig. Ook hebben ze koorts. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen. Het is mogelijk dat het virus in Nederland kan opduiken. Net zoals in andere landen kan er ook iemand vanuit China naar Nederland komen en hier ziek worden. De kans daarop is vooralsnog klein, maar reëel. Tussen Nederland en Wuhan is relatief weinig vliegverkeer. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zegt Nederlandse infectieziekteartsen continu te informeren over de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Verder zijn bij het RIVM en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam tests beschikbaar waarmee vastgesteld kan worden of iemand het virus heeft. Ook zijn er protocollen, waarin staat beschreven hoe een patiënt met klachten opgevangen moet worden.