HONGKONG/LOS ANGELES – Naar zij beweert ‘met gevaar voor eigen leven’ heeft de Chinese viroloog en immunoloog Dr. Li-Meng Yan van de Hong Kong School of Public Health, ‘Peking’ ervan beschuldigd de werkelijke herkomst van het coronavirus al tijdenlang te verdoezelen.

Yan gaf haar verklaring vanaf een geheim gehouden plek in de Verenigde Staten. Daarnaartoe zou ze, naar verluid op 28 april met Cathay Pacific zijn gevlucht, om aan een volgens haar zekere dood te ontsnappen. Haar verhaal vertelde ze aan de Amerikaanse nieuwszender Fox News.

‘Cover up’

Li-Meng Yan vertelde Fox bewijzen te hebben dat China al lang voordat het beweerde op de hoogte te zijn van het coronavirus wíst dat het bestond. En ook,  dat het de Chinese regering bekend was wat er gebeurd was en waardoor de levensgevaarlijke ziekteverwekker zich ineens kon verspreidsen. Yan zegt te hebben ontdekt dat het virus afkomstig is uit een militair Chinees laboratorium. De Wuhan-markt, waar het virus zou zijn vrijgekomen, was slechts een ‘cover up’, zei Yan. ‘Alles is in het werk gesteld om de ware toedracht in de doofpot te stoppen.’

Dat zij deze mogelijk geheime Chinese informatie nu naar buiten heeft gebracht, maakt haar naar eigen zeggen tot een schietschijf. ,,Ik weet hoe ze klokkenluiders behandelen”, zei ze tegen de zender die groot met dit exclusieve verhaal uitpakt. De jong ogende arts stelt dat, sinds ze haar land ontvluchtte, de regering haar reputatie stelselmatig probeert te vernietigen en dat er tegen haar cyberaanvallen worden ingezet, met de bedoeling haar wetenschappelijk en ook als mens uit te wissen. Ze zou bij ontdekking van haar ‘illegale activiteiten’ in de gevangenis worden gegooid, of erger nog.

Vaderland

Yang verklaarde tegenover Fox bevreesd te zijn ‘nooit meer terug te kunnen’ naar haar vaderland, haar familie, haar man en ook vrienden en collega’s van de universiteit. Ook zij allen zouden sinds haar plotselinge vlucht onder druk worden gezet, beweert zij. Li-Meng Yang verklaarde dat het laboratorium waar zij werkte de status had van ‘referentielaboratorium’ van de Wereldgezondheidsorganisatie, gespecialiseerd in griepvirussen en pandemieën – een WHO-lab, zoals we die ook in Nederland en andere Europese landen kennen.

Het vroege onderzoek naar het virus dat Yan naar eigen zeggen aan het uitvoeren was, werd genegeerd door haar leidinggevenden – onder wie vooraanstaande experts. ,,Hoewel mijn onderzoek levens had kunnen redden.” In het lab waaraan zij verbonden zegde te zijn, kent inmiddels niemand haar (meer). Haar naam komt niet voor op de lijst van medewerkers of onderzoekers. Verantwoordelijken daar zeiden tegen Fox nog nooit van haar te hebben gehoord. De FBI heeft Yan uitgebreid verhoord en stelt een onderzoek in naar haar beweringen.

Li Wenliang

De geheimzinnigheid waarmee het verhaal van Yan is omgeven doet denken aan de dood, begin dit jaar, van de Chinese oogarts Li Wenliang (34). Eind december 2019 meldde hij op Weibo (het Chinese Twitter) dat zeven patiënten in het Wuhan Central Hospital waren opgenomen met een mogelijk zeer gevaarlijk virus dat op SARS leek. In een chatgroep van oud-studiegenoten beschreef Li de symptomen als ‘een eveneens ernstig acuut ademhalingssyndroom, gelijkend op SARS’.

Vier dagen nadat zijn melding door derden in een bredere kring werd gedeeld, werd Li Wenliang door de lokale politie van Wuhan ondervraagd. Hij werd daar niet geloofd door zijn ondervragers, onder wie ook vertegenwoordigers van de Communistische Partij van China, en gekapitteld voor het verspreiden van ‘valse informatie’ en het ‘ernstig verstoren van de sociale orde’. ‘Wat hij had beweerd was niet waar, waren leugen, verzinsels’ werd gezegd.

Hij zou gedwongen zijn een verklaring te ondertekenen waarin hij zijn ‘leugens’ zou hebben toegegeven. Toen de pandemie in alle hevigheid was losgebarsten kwam China terug op de beschuldigingen aan het adres van Li Wenliang, de klokkenluider van het nieuwe coronavirus die het volkomen bij het rechte eind had… Als naar hem was geluisterd had de wereld mogelijk kunnen worden behoed voor een van de meest dramatische verwoestende virusvlagen van de afgelopen honderd jaar.