BILTHOVEN/LEIDEN – Het SARS-coronavirus CoV2 dreigt weer op te vlammen in Nederland. De veel besproken reproductiefactor, die aangeeft hoeveel personen in zijn omgeving één geïnfecteerde kan besmetten, stijgt weer. ,,Langzaam groeit het cijfer weer boven de één uit”, zegt Jacco Wallinga, bijzonder hoogleraar mathematische modellering van infectieziekten aan de Universiteit Leiden vandaag in Trouw. 

Volgens Wallinga betekent dit dat het aantal besmettingen, dat nu relatief laag is, weer zal toenemen. Het betekent ook dat de druk op de ziekenhuizen en hun IC-afdelingen binnen afzienbare tijd weer zal stijgen. Professor Wallinga is hoofd van de afdeling Modellering van Infectieziekten bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Hij is verantwoordelijk voor de voorspellende coronamodellen die worden gemaakt.

Hoogtepunt

In de eerste maand van de uitbraak in Nederland, was die reproductiefactor – die wordt aangeduid met de letter R – ruim twee en verdubbelde het aantal besmettingen iedere vier dagen, reconstrueert Trouw. ‘Door de lockdown-maatregelen is R sinds half maart kleiner dan één. Op dit moment is één op de tienduizend Nederlanders besmettelijk, een fractie van het aantal op het hoogtepunt van de epidemie.’

Professor Wallinga: Als het niet lukt het virus er weer onder te krijgen, dan zie ik het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames weer toenemen, nog deze zomer.

Of de nu zichtbare stijging van het reproductiegetal het begin zal zijn van een tweede golf van besmettingen is nog niet duidelijk. Die wordt wel voorspeld en er wordt al een tijd rekening mee gehouden. Maar de discipline versloft ook, constateert Wallinga in de krant. ,,Mensen houden zich minder aan de basisregels. Ik hoop dat we met het bron- en contactonderzoek van de GGD’s de R er weer onder krijgen. Zo niet, dan zie ik het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames weer toenemen, nog deze zomer.”

Nachtmerrie

De vooraanstaande Amerikaanse immunoloog en adviseur van president Tump, dr Anthony Fauci, zei deze week in The New York Times dat de pandemie nog lang niet voorbij is. Veel mensen in Nederland echter zijn ervan overtuigd dat het ergste achter de rug is. Zij vinden het daarom ook minder van belang zich te houden aan de maatregelen om het coronavirus in toom te houden. Fauci gaf een grimmig beeld van de pandemie en beschreef het coronavirus als zijn ‘ergste nachtmerrie’. Wat hem het meest had verbaasd is ,,hoe het snel het virus de planeet gewoon overnam”.