Theo kan niet wachten om zich te laten prikken, Selma doet ’t Never nooit!

AMSTERDAM/BILTHOVEN – ‘Omdat ik niet klakkeloos iets zomaar in mijn lijf laat spuiten wat vaccinaties betreft, zo simpel ligt het…!’, zegt Cathy. En Anil meldt: ’Ik kijk tegen de inenting op, omdat ik bang ben dat het mijn ME (Myalgische Encefalomyelitis, een vasculaire neuro-immuunziekte) zou kunnen verergeren.’

Zeer uiteenlopend zijn de redenen waarom mensen zich niet willen of nog niet dúrven laten vaccineren tegen het SARS-CoV2-virus. Er dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen pertinente weigeraars (die vaak sowieso tegen vaccinatie zijn), twijfelaars, of nog voorzichtiger: de stille kat-uit-de-boomkijkers. Iedereen heeft zo zijn of haar eigen reden om tégen een vaccin te zijn, het vooralsnog niet aan te durven. Of, juist zo snel mogelijk een prik te halen tegen de pandemische ziekteverwekker.

Vaccin-stemming

Met het oog op de komst van een of meer vaccins tegen het pandemische coronavirus hebben marktonderzoekers en wetenschappelijke instituten de afgelopen weken en dagen – dikwijls in opdracht van televisieprogramma’s – de ‘vaccin-stemming’ in het land gepeild. De uitkomsten liepen daarbij flink uiteen.

  • Volgens marktonderzoeker DVJ Insights (in opdracht van EditieNL) zegt een kwart van de Nederlanders zich niet te laten vaccineren tegen het coronavirus.
  • ‘Bijna 40 procent zegt nee’, meldt het panel van Hart van Nederland na een peiling onder ruim drieduizend mensen. Bijna de helft van hen zegt zich wel te willen laten vaccineren zodra dit kan. ‘Dat geldt vooral voor vijftigplussers’, meldt het programma.
  • Onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en vier universiteiten wijst na een steekproef onder 1.014 Nederlanders uit dat 73 procent – bijna drie op de vier gepeilden – op dit moment nog niet kan zeggen of ze een coronaprik willen hebben. Volgens de deelnemende Technische Universiteit Delft is deze groep ‘twijfelaars’ essentieel om de vaccinatiegraad van 60/70 procent te halen die de bevolking een redelijke mate van bescherming geeft.

Veel reacties

Maar, wie zijn toch de mensen die er niet over peinzen om zich te laten vaccineren of inenting nog niet aandurven? Op de Facebook-pagina van Meer over Medisch kwamen in de kortste keren tientallen reacties binnen, waaruit hier een selectie waarbij we alleen de voornaam van de inzenders vermelden.

Marcel is stellig, tégen en erg duidelijk: ‘Ik ben tegen vaccinatie, omdat nog steeds te weinig bekend is over het virus zelf. Daarbij geloof ik nooit dat een vaccin in zo’n kort tijdsbestek kan worden ontwikkeld. Gewoonlijk duurt het tussen de 5 en 10 jaar; ik vertrouw het dus totaal niet!’ Selma heeft hetzelfde bezwaar. Dus? ‘Never nooit! Normaliter doet men er jaren over om een vaccin te ontwikkelen. En nu zou dat binnen een jaar kunnen?’

En  Agatha zegt ‘voorlopig nog even de kat uit de boom te kijken’. Truus weet het zeker, en ze relativeert sterk: ‘Ja, beslist ja! Ik neem ook de griepspuit, daar vertrouw ik ook op. Ik ga ervan uit, dat men niet het plan heeft de halve wereldbevolking te vergiftigen.’

Theo kan niet wachten om zich te laten prikken, en hij steekt een ‘iconisch’ duimpje op in zijn bericht. En ook Trui zal er straks zijn, bij de prikpost: ‘Ik laat me zodra het kan/mag me in beide armen injecteren. Dit nooit meer.’ 

Een van de vaccinproducenten heeft met een ander medisch product mijn leven geruïneerd…

Monique  heeft een zeer slechte ervaring met een ander product van één van de vaccinproducenten. Tot op de dag van vandaag heeft de plaatsing van een inferieur TVT-bandje tegen stress-incontinentie een traumatiserende invloed op haar leven gehad. ‘Ik laat mij dus nu niet inenten. Allereerst heeft een van de fabrikanten een link met het concern dat mijn leven heeft geruïneerd, en met mij zijn er velen met die ervaring. Dan ben ik niet overtuigd van de bijwerkingen en de effecten op langere termijn van het coronavaccin. Ook niet hoe lang het werkzaam blijft, bovendien is er geen openheid over de bestanddelen. Ik ben al een keer ongewild proefkonijn geweest van de farmaceutische industrie, nee… deze ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen.’ En Wiesje sluit zich aan bij Monique: ‘Voor mij gelden dezelfde redenen om mij niet te laten inenten.’

Cobie onderbouwt haar ‘nee tegen het vaccin’ met een kort historisch overzicht: Na softenon, DES-dochters, Mexicaanse griep-inenting, borstimplantaten en bekkenbodem/hernia-matjes, die allemaal de vreselijkste bijwerkingen hadden en vele levens geruïneerd hebben, laat ik mij niet inenten. Ik ben er ongetwijfeld nog enkele vergeten. Eén keer slachtoffer van een medische misser is genoeg.’

Verdrietig

Janneke reageert, begrijpelijk, in de lijn van de bovenstaande reacties van Monique, Wiesje en Cobie. Gelardeerd met verdrietige icoontjes schrijft zij: ‘Na mijn ervaring met een bekkenbodem-mesh – veel te snel op veel te grote schaal is toegepast, met alle vreselijke gevolgen van dien –  zit ik niet te wachten op een vaccin dat er in een paar maanden doorheen gejaagd is. Ontwikkeld door dezelfde fabrikanten, die de gevolgen van mesh ontkennen (en nog steeds promoten). Straks hebben we een nieuwe softenonramp.’

Anita zegt op 12 maart ziek te zijn geworden door het coronavirus. ‘Twaalf weken heb ik in thuisisolatie gezeten en vaak gedacht dat ik het niet zou overleven, zó heb ik naar adem liggen happen. Ik laat mij niet vaccineren omdat ik niet opnieuw ziek wil worden.’

Arie doet het ook niet: ‘Niet!’, zegt hij met nadruk. ‘Er gaan zoveel vreemde verhalen over deze vaccinatie rond, en waar rook is…is vuur. Dus niet voor mij.’

Paula’s man heeft Sarcoïdose, en dat speelt een cruciale rol in de behoedzaamheid van het echtpaar. ‘Niet-lichaamseigen stoffen zorgen voor ontstekingen en nog veel meer ellende, dus wij staan niet te trappelen om mee te doen met deze vaccinatie. De griepprik neemt hij ook al nooit, omdat hij er zó ziek van wordt – tot longontstekingen aan toe. Dus nee, we denken niet dat het verstandig is om deze coronavaccinatie te halen. Ik ben zijn mantelzorger en kan me geen ziek-zijn veroorloven. Ik laat me dan ook niet eerder inenten dan dat de werking is bewezen.’

Zeldzame ziekte

Manon zal zich niet meteen laten vaccineren, schrijft ze. ‘Na een heftig Covid-verloop in april had ik in juli al geen antilichamen meer. Buitendat  denk ik dat het vaccin te snel door de ontwikkeling is geracet, waardoor ik er niet veel vertrouwen in heb. Ben ik ook erg sceptisch over de periode van bescherming. Het toedienen van antilichamen zal mij geen extra bescherming bieden, in ieder geval niet voor dit jaar. Als er meer bekend is over her virus, het ziekte verloop en de uitwerking van het vaccin zou ik het wellicht volgend jaar wel overwegen.’

Wat zijn de bijwerkingen op de lange termijn? Wat doet het met zwangere vrouwen? Wat zijn de gevolgen voor het ongeboren kind?’

‘Ik heb een zeldzame ziekte’, zegt Willy. ‘Ik heb al problemen met medicati -overgevoeligheid. Dus nee.’ Geen coronavaccinatie dus. Joke weet het zeker: ‘Ik ben tegen vaccinatie, omdat ik ook van mening ben dat er niet genoeg onderzoek is gedaan naar de gevolgen van het vaccin. Wat zijn de bijwerkingen op de lange termijn? Wat doet het met zwangere vrouwen? Wat zijn de gevolgen voor het ongeboren kind, etc.’

En Marjo? ‘Ik doe het wél: ik werk met kankerpatiënten. Dus neem ik de vaccinatie wel. Voor hun!’

Mieke heeft geen milt meer: ‘Ik ben 63 jaar, heb al veel vaccinaties gehad na de verwijdering van mijn milt. Daarom moet ik jaarlijks al de griepprik halen en elke vijf jaar pneumovax 23 (=pneumokokkenvaccin). Ik zit dus bij de eerste groep 60+ en heb geen afweer. Met andere woorden: ik denk dat ik er wel aan vast zit om de prik te halen, aangezien ik een groot risico loop als ik ziek wordt. Maar, ik heb wel enige bedenkingen, zoals: wat de entstof in mijn lichaam doet en wat de gevolgen op langere termijn zijn.’

Marike twijfelt: ‘Ik twijfel heel erg maar werken in het onderwijs en zingen op grote evenementen, tja dat maakt het moeilijk…’

Begrip

Marleen zegt het jammer te vinden dat er zoveel negativiteit is ontstaan rond het coronavaccin: ‘Al begrijp ik de onrust, omdat het zo snel al op de markt wordt gebracht. Maar ik vind ook wel dat we moeten kijken naar de huidige technologie, die ook veel sneller is dan 20 jaar geleden. Ik wil me best laten inenten, maar er zullen nog te weinig vaccins zijn dus wacht ik liever dat de ouderen en de kwetsbare veilig zijn, zodat ze niet eenzaam opgesloten zitten.’

Barbara twijfelt: ‘Ook met name vanwege de lange termijn-bijwerkingen. Zou niet de eerste keer zijn dat men aangeeft dat iets heel veilig is en dan blijkt dit achteraf toch niet. En hoe kan je überhaupt lange termijn-bijwerkingen uitsluiten als het vaccin in een paar maanden is ontwikkeld?’

Foto: Fernando Zhiminaicela/PIXABAY