Thuiswerken, minder verplichtingen of afspraken, meer ontspanning en rust ervaren en minder hoeven kolven…

DEN HAAG – Van de vrouwen die in coronatijd het even aan een kind schonken is 89 procent gestart met borstvoeding. Zo’n 14 procent van die vrouwen denkt bovendien dat ze door corona langer borstvoeding hebben gegeven. Goede ondersteuning, meer rust en thuiswerken lijken daarbij een rol te hebben gespeeld.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Voedingscentrum onder iets meer dan tweeduizend moeders tussen 18 en 45 jaar. De uitkomsten sluiten goed aan bij het thema van de Wereld Borstvoedingsweek (tot t/m 7 augustus): ‘Borstvoeding: een gedeelde verantwoordelijkheid’.

Kraamverzorging

,,Het lijkt erop dat er afgelopen jaar meer moeders borstvoeding gaven ten opzichte van vóór de coronatijd”, stelt woordvoerder Lolkje de Vries van het Voedingscentrum. Belangrijke redenen om in coronatijd langer borstvoeding te kunnen geven, zijn: thuiswerken, minder verplichtingen of afspraken, meer ontspanning en rust ervaren en minder hoeven kolven. Daarnaast speelt de kraamverzorgende een doorslaggevende rol bij het doorzetten van borstvoeding geven. Van de vrouwen die zijn gestart met borstvoeding zegt 69 procent dat de kraamverzorgende hierbij heeft geholpen.

Het onderzoek vond plaats in de periode van maart 2020 tot april 2021. Door de leden van Wij Jonge Ouders, Ouders van nu en een panel van onderzoeksbureau Flycatcher werd een vragenlijst ingevuld over borstvoeding en corona.

Duwtje in de rug

De kraamverzorgende kan een vrouw helpen bij het wegnemen van onzekerheden en tips geven voor het goed aanleggen van de baby. Veel vrouwen vragen zich vlak na de bevalling af of ze wel genoeg melk hebben, maar er is na de bevalling tijd nodig om de melkproductie goed op gang te laten komen. En in het begin zijn een paar druppels colostrum al voldoende voor een baby. Lolkje de Vries van het Voedingscentrum: ,,Een kraamverzorgende kan vanuit haar ervaring en expertise een vrouw hierbij adviseren. En als er behoefte aan is, kan een lactatiekundige, al dan niet op afstand, ook de nodige extra tips geven die net dat duwtje in de rug kunnen geven.”

Het meer thuis zijn van de partner vanwege corona had ook een positieve uitwerking op het (langer) borstvoeden; vrouwen ervoeren hulp en steun. Minder kraamvisite en de daarbij behorende verplichtingen bleek ook gunstig. Alles bij elkaar opgeteld blijkt dat het thema van de Wereld Borstvoedingsweek goed aansluit op de praktijk: borstvoeding is een gedeelde verantwoordelijkheid. ,,Als de omgeving waarin de baby terechtkomt goed samenwerkt om ervoor te zorgen dat hij borstvoeding krijgt, is de kans van slagen groter. En daar heeft een kindje zijn hele leven profijt van”, aldus De Vries.