‘Geboortegolfje’ door lockdown, meeste kinderen in tien jaar

VOORBURG – Er zijn en worden nog in dit tweede coronajaar veel meer kinderen geboren dan in de laatste tien jaar in Nederland. Dat stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Tot nu toe zijn hier in de eerste negen maanden van 2021 ruim 6.800 meer zuigelingen ter wereld gekomen dan in dezelfde periode van 2020. CBS vraagt zich  zelfs af of hier al sprake is van een corona-babyboom, maar beschouwt het uiteindelijk als ‘een klein corona-effect’. De kinderen lijken vooral te zijn verwekt ten tijde van de eerste lockdown toen de meeste mensen ‘noodgedwongen’ thuis bleven en daar het beste ervan maakten.

Dertigers

Uiteindelijk is de verwachting dat het totaal aantal geboorten gaat uitkomen op bijna 180.000. ,,Dat is een aantal dat sinds 2011 niet meer is bereikt”, stellen de statistici. Vooral bij dertigers werden meer kinderen geboren. Ook verloskundigen en kraamafdelingen in ziekenhuizen was de stijging van het aantal geboorten al opgevallen. In de laatste maanden zagen zij die toename al.

In de afgelopen jaren werden relatief weinig kinderen geboren in Nederland, jaarlijks rond 170.000. Op basis van de nu beschikbare informatie wordt geraamd dat dit er in heel 2021 bijna tienduizend meer zullen zijn. Daarmee neemt – na een dalende trend sinds de eeuwwisseling – het aantal geboorten duidelijk toe.

In 2020 werden per duizend vrouwen in de leeftijd van 30 tot 35 jaar 127 kinderen geboren, voor 2021 wordt verwacht dat dit er 135 zullen zijn. Ook vrouwen van 25 tot 30 jaar kregen in 2021 meer kinderen. Sinds 2010 was het aantal geboorten bij vrouwen tussen de 25 en 35 juist afgenomen.
Vrouwen jonger dan 25 jaar kregen minder kinderen, onder hen zette de eerdere daling in het aantal geboorten verder door.

Ook in Finland meer…

Voor een aantal Europese landen zijn voorlopige cijfers voor 2021 beschikbaar tot en met augustus. In de meeste van deze landen werden in die periode ongeveer evenveel of minder kinderen geboren dan in dezelfde periode een jaar eerder. Alleen in Finland werden net als in Nederland duidelijk meer kinderen geboren. In dat land werden, anders dan in Nederland, ook in 2020 al meer kinderen geboren dan een jaar eerder. In meerdere Europese landen daalde het aantal kinderen dat aan het begin van het jaar werd geboren sterk, bijvoorbeeld in Spanje en Frankrijk. In februari, maart en april van 2021 nam in de meeste Europese landen het aantal geboorten weer toe.