Dinsdag 31 maart (morgen) zal het kabinet bekend maken dat de aanvankelijk geplande datum van 6 april voor onder meer de sluiting van alle scholen in Nederland verlengd moet worden. Welke datum het nu wordt is nog onbekend. Rekening wordt gehouden met eind april, begin juni. Zelfs klinken al geluiden dat de scholen pas weer na de zomervakantie zullen beginnen. Het is hoe dan ook een slecht signaal: de epidemie in Nederland is niet onder controle en er blijkt meer tijd nodig om dat te bereiken. Premier Rutte maakt de nieuwe datum dinsdagavond 31 maart om 19:00 uur bekend in een rechtstreekse verklaring op de tv-zenders.

BILTHOVEN – Het gaat er om spannen deze week: zet de licht afnemende trend in ziekenhuisopnamen van patiënten met het coronavirus door, en daalt ook het aantal overledenen? Of is het slechts een tijdelijk effect?

Het afgelopen etmaal is het coronavirus fataal gebleken voor 93 Nederlanders, waarmee het totale sterftecijfer door de epidemie nu snel richting 900 (=893) gaat. Gisteren werd het overlijden gemeld van 132 patiënten.

IJkpunt

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven meent subtiele dalingen waar te nemen, maar durft nog geen conclusies aan. ,,Deze week zal duidelijk worden of er sprake is van een werkelijke afvlakking”, zegt het instituut in haar dagelijkse ijkpunt van de epidemie in Nederland.

En, in de blijvend cryptische formulering die het al dagenlang aanhoudt, stelt het RIVM te signaleren dat het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland ‘minder snel toeneemt dan je zónder maatregelen zou verwachten’. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg zijn er relatief veel ziekenhuisopnamen, zegt het instituut. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnamen stabiel laag.

Het capaciteitstekort op IC-afdelingen van ziekenhuizen krijgt mogelijk wat lucht. Er wordt gewerkt aan verdubbeling van het aantal IC-units naar 2400. Dat moet komende zondag 5 april gerealiseerd zijn. Voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) houdt echter nog een slag om de arm, in zijn antwoord aan de NOS: ,,Het is de vraag of dat lukt. Maar iedereen is daar keihard mee bezig”, zegt hij voor de camera.

Ahoy als zorglocatie

Het Ahoy-complex in Rotterdam dat klaar stond om het Eurovisie Songfestival in mei onderdak te bieden, wordt nu een zorglocatie voor de opvang van coronazieken. Op Twitter meldt Arjen Littooij, CEO en algemeen directeur Veiligheids-regio Rotterdam-Rijnmond dat zojuist al de eerste vrachtwagen met zorgunits naar binnen is gereden om Ahoy in te richten voor zijn onverwachte zorgtaak.

Storm

De corona-epidemie trekt als een zich maar langzaam verplaatsende storm over Nederland. Daar waar de corona-hausse het eerst begon, in Noord-Brabant, zet de afnemende trend in het aantal ziekenhuisopnamen vooralsnog wél door. Brabant ligt daarmee enige weken voor op de rest van het land. Dat zou kunnen betekenen dat met enkele weken – op de plaatsen waar nu pieken en gigantische werkdruk worden beleefd – de druk iets minder zou kunnen worden op de ziekenhuizen. Maar het blijft toch een beetje koffiedikkijken.

Volgens professor Michael Levitt, een Israëlisch-Amerikaanse biofysicus, die in 2013 de Nobelprijs voor de Scheikunde kreeg voor de ontwikkeling van multischaalmodellen voor complexe chemische systemen, lijkt wereldwijd de epidemie over zijn hoogtepunt heen. ,,De epidemie is in China aan het afzwakken en vormt daar geen bedreiging meer voor de meerderheid van de bevolking”, zei hij afgelopen week in een opmerkelijk vraaggesprek met de krant The Jerusalem Post.

Perspectief

Hoewel Levitt’s specialiteit niet zozeer de epidemiologie is, voorspelde hij eerder dit jaar wél nauwkeurig wat zich in China zou gaan afspelen: rond 3.000 sterfgevallen (nu: 3.186) en 80.000 infecties (nu: 82.198). Bovendien meldde hij de vertraging in de virusverspreiding die zich – inderdaad -in februari begon af te tekenen. Het patroon dat zich in China aftekende zou ook een perspectief kunnen inhouden voor Nederland, hoewel de beschermingsmaatregelen hier minder streng zijn dan in de Chinese provincie Hubei (met de miljoenenstad Wuhan) waar de uitbraak begon. In Wuhan komt het leven weer heel langzaam op gang.