De gemiddelde man in Nederland was vorig jaar bijna 14 centimeter langer dan de gemiddelde vrouw.

VOORBURG – Mannen in Nederland van twintig jaar en ouder zijn in bijna 40 jaar (tussen 1981 en 2018) gemiddeld 3,8 centimeter langer geworden en zo’n 2,4 kilo zwaarder. Vrouwen daarentegen hebben er weliswaar ‘slechts’ anderhalve centimeter aan lichaamslengte bijgekregen, maar bijna 5 kilo aan lichaamsgewicht. Hun gewichtstoename is daarmee bijna zoveel toegenomen als de kilo’s bij de man.

Dit alles, hoe pijnlijk ook, blijkt uit de Gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waarin deelnemers zelf verslag doen van hun lengte en gewicht. Mannen van 20 jaar of ouder waren in 2018 gemiddeld 1,81 meter, vrouwen kwamen op 1,67 meter.

De gemiddelde man was vorig jaar bijna 14 centimeter langer dan de gemiddelde vrouw. De man is daarmee sinds 1981 2,3 centimeter uitgelopen op de vrouw.

Vrouwen hebben tamelijk fors aan gewicht gewonnen…

De lengtetoename bij mannen vond vooral plaats in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. Dit was ook het geval voor vrouwen, maar hun ‘verlenging’ was aanzienlijk minder sterk. ,,Het gewicht nam toe in alle decennia, met een piek in de jaren 90”, stelt het CBS. ,,Vrouwen hebben in de periode 1990 tot 2000, maar ook in de jaren 2010–2018 tamelijk fors aan gewicht gewonnen, terwijl hun lengte in die jaren nauwelijks veranderde.”

Let wel: het gaat hier om menselijke gemiddelden, uitgedokterd door de rekenmeesters van dit statistisch bureau van de rijksoverheid. Het zijn maar cijfers… De meeste mensen, stelt het CBS vast, zijn niet heel veel langer of korter dan ‘het gemiddelde’. Van de mannen heeft 42 procent een lengte die minder dan 5 centimeter afwijkt van het gemiddelde van 1,81 meter. Van de vrouwen heeft bijna de helft een lengte die minder dan 5 centimeter afwijkt van het gemiddelde van 1,67 meter.

Ongeveer 3 procent van de mannen voldoet allesbehalve aan het statisch gemiddelde: zij zijn ten minste 15 centimeter korter dan de gemiddelde man, 4 procent van hen is minstens 15 centimeter langer dan de gemiddelde man. Bij vrouwen liggen deze percentages op respectievelijk 2 en 3 procent korter of langer.

In Limburg zijn mannen en vrouwen het kortst

De gemiddelde lengte van volwassen mannen en vrouwen (19 jaar of ouder) verschilt per provincie. Limburg wijkt daarbij het meest af: zowel Limburgse mannen als vrouwen zijn het kortst. Inwoners van Brabant zijn iets langer dan de Limburgers, maar nog altijd korter dan het Nederlands gemiddelde.

Boven de rivieren zijn de verschillen niet zo groot, maar ligt de gemiddelde lengte bij zowel mannen als vrouwen meestal net boven het landelijke gemiddelde. De langste mensen wonen in Friesland en Groningen. Het lengteverschil tussen Friezen en Groningers enerzijds, en Brabanders en Limburgers anderzijds, is ongeveer 3 centimeter, voor zowel mannen als vrouwen.

Mensen met een migratieachtergrond zijn gemiddeld korter dan mensen met een Nederlandse achtergrond, overziet het CBS.