CBS: Meer rokers onder mensen die niet voldoen aan de Alcoholrichtlijn uit 2015

DEN HAAG – Nederlanders volgen de laatste jaren in toenemende mate de gezondheidsadviezen van de overheid over het matige gebruik van alcohol, tabak en/of drugs. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2019 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorig jaar, 2019, gaf 41 procent van de Nederlanders te kennen geen alcohol meer te drinken, of in elk geval niet meer dan 1 glas per dag. Vijf jaar eerder, in 2014, ging het nog om 37 procent van de volwassenen die zichzelf goed in toom hield met het consumeren van alcoholhoudende drank.

,,Steeds meer mensen voldoen aan de alcoholrichtlijn van de Gezondheidsraad”, stelt het CBS vast. Van de vrouwen van 18 jaar en ouder was dit ruim de helft, van de ouderen zelfs twee op drie. Volwassenen die maximaal 1 glas alcohol per dag drinken roken minder en gebruiken ook minder drugs.

Vaccinatiebeleid

Dat er tóch wordt geluisterd naar overheidsadviezen, zoals de alcoholrichtlijn van de Gezondheidsraad is, is op zichzelf al opmerkelijk. De laatste jaren klinkt er vaak onverholen  kritiek op de gezondheidsadviezen van de overheid en onderzoeksinstituten, zoals het RIVM. Zo heeft een lang groeiende groep mensen zich afgekeerd van onder meer het vaccinatiebeleid in Nederland. Ook is er kritiek op hoe de overheid de corona-crisis denkt af te kunnen wenden. RIVM en Trimbos-instituut werken al jaren samen met de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS.

Sinds 2015 adviseert de Gezondheidsraad om geen alcohol te drinken, of althans: niet meer dan 1 glas alcohol per dag. Circa 41 procent van de bevolking van 18 jaar en ouder voldoet aan deze alcoholrichtlijn; 30 procent van de mannen tegen 53 procent van de vrouwen. In 2019 gaf bijna 80 procent van de volwassenen aan weleens alcohol te hebben gedronken in de gepasseerde 12 maanden. Elf procent van de volwassenen gaf aan het afgelopen jaar geen alcohol te hebben gedronken, maar daarvoor wel ooit. Negen procent had nooit alcohol gedronken.

Inkomen

Van de mensen van 75 jaar of ouder dronk 66 procent niet of maximaal 1 glas alcoholhoudende drank per dag en voldeed daarmee aan de alcoholrichtlijn. Van de 18- en 19-jarigen voldeed 30 procent aan deze richtlijn. Onder mensen met een laag inkomen is het aandeel dat niet drinkt of hooguit 1 glas alcohol per dag hoger dan onder de mensen met een hoog inkomen (54 procent tegen 30 procent), ook wanneer rekening is gehouden met verschillen in leeftijd en gezondheid.

Mensen die niet voldoen aan de alcoholrichtlijn zijn vaker roker dan mensen die er wel aan voldoen: 26 procent tegen 16 procent. Ook het percentage dagelijkse rokers verschilt tussen deze groepen: 18 procent tegen 13 procent. Van de mensen die aangeven niet of maximaal 1 glas alcohol per dag te drinken zegt 4 procent in de afgelopen 12 maanden drugs te hebben gebruikt, en 3 procent noemt cannabis. Bij de groep die meer dan 1 glas alcohol drinkt per dag was dat respectievelijk 13 procent en 10 procent. Ook wanneer rekening is gehouden met leeftijd en geslacht blijven er verschillen aanwezig.

Dat er tóch wordt geluisterd naar overheidsadviezen, zoals de alcoholrichtlijn van de Gezondheidsraad is, is op zichzelf al opmerkelijk.