Borstkankerchirurgen: ‘Wij kunnen moeiteloos een inhaalslag maken, iedereen die zich zorgen maakt kan meteen bij ons terecht.’

EINDHOVEN – Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven waarschuwt haar patiënten voor ‘onnodige paniek’ vanwege berichten in de media over mogelijk ‘500 extra sterfgevallen’ door het tijdelijk stilzetten van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

Dit aantal extra sterfgevallen is berekend en doelbewust in de publiciteit gebracht door het Alexander Monro Ziekenhuis voor de behandeling van borstkanker in Bilthoven. Dit behandelcentrum gaat er vanuit dat dit aantal doden zich de komende vijf tot tien jaar als extra sterfte zal voordoen. Per jaar sterven al zo’n 3.000 doden mensen aan vormen van borstkanker. Bestuursvoorzitter Marjolein de Jong zei gisteren dat op termijn het aantal van 500 sterfgevallen mogelijk nog hoger zou kunnen uitvallen.

Geen paniek

De Eindhovense borstkankerchirurgen Yvonne van Riet en haar collega Johanne Bloemen noemen de berichtgeving, naar zij zeggen, tamelijk ongenuanceerd. ,,Er is van alles op af te dingen en mensen moeten vooral niet in de paniek schieten.” Opmerkelijk is daarbij dat zij, kennelijk om een confrontatie met ‘Bilthoven’ uit de weg te gaan, hun verwijten volledig bij de media neerleggen. Hoewel veel nieuwsbrengers de berichtgeving van het Alexander Monro Ziekenhuis klakkeloos en dus kritiekloos overnamen.

Van Riet en Bloemen: ,,Op de eerste plaats hebben we het over uitstel, geen afstel. Nu, drie maanden later, komt iedereen gewoon weer aan de beurt. Die screening is vooral gericht op vroege detectie en voorkomt geen borstkanker. Vooral de kleinere, niet palpabele tumoren worden aangetoond. Die groeien in drie maanden hooguit enkele millimeters. Mensen worden onnodig bang gemaakt en daar is geen enkele reden toe.”

Zie ook: https://www.meerovermedisch.nl/article/kritiek-op-corona-berekening-borstkanker/

Mensen die ongerust zijn, en zeker mensen met klachten, hoeven natuurlijk helemaal niet te wachten op de oproep van het bevolkingsonderzoek, benadrukken zij. ,,Als je iets voelt dan kan je huisarts je meteen doorverwijzen. Daarmee heb je bij ons binnen 24 uur een afspraak voor een mammografie. Met de aanschaf van een tweede mammograaf is de capaciteit voor borstonderzoek in het Catharina Ziekenhuis onlangs verdubbeld. Wij kunnen moeiteloos een inhaalslag maken, iedereen die zich zorgen maakt kan meteen bij ons terecht.”

BVN bezorgd

De Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) zegt bezorgd te zijn over de herstart van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Een aan deze bezorgdheid gewijde brief aan staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) wordt vandaag, dinsdag 9 juni, behandeld in het Vragenuurtje in de Tweede Kamer.

In de brief, die al eerder aan de bewindsman werd verstuurd, doet BVN suggesties, zoals een zorgvuldige uitwerking van de opstart van het bevolkingsonderzoek, het onderzoeken van andere mogelijkheden om sneller de wachtlijsten weg te werken en een campagne om vrouwen goed te informeren over de signalen van borstkanker. ,,Want ook dat hebben we de afgelopen weken gezien”, zegt de vereniging voor patiënten met borstkanker. ,,Er gaan minder mensen met symptomen van borstkanker naar de huisarts en huisartsen wijzen te weinig door. Daarnaast pleiten wij voor dagelijks actuele informatie voor huisartsen, zodat zij weten naar welk centrum met voldoende capaciteit zij hun patiënten met (mogelijke) borstkanker kunnen doorverwijzen.”