Neurologen: Lachgas wordt zelfs gebruikt op schoolfeestjes, terwijl het daar wel verboden is om alcohol te drinken.

UTRECHT – Het onbesuisde gebruik van lachgas, eigenlijk een narcosemiddel, heeft de levens van zeker 64 jongeren in Nederland ernstig en veelal blijvend beschadigd. Tientallen van hen liepen een (gedeeltelijke of partiële) dwarslaesie op. Hun gemiddelde leeftijd is 22 jaar (17-30 jaar).

De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), beroepsvereniging voor neurologen, stelt na een enquête onder aangesloten leden dat in de afgelopen twee jaar ,,een aantal lachgasgebruikers” voorgoed in een rolstoel terecht is gekomen. Aan de peiling van de vereniging deden uiteindelijk slechts 42 van de 78 aangeschreven ziekenhuizen mee. Dat betekent dat het werkelijke aantal zwaar beschadigde lachgasslachtoffers mogelijk flink hoger is.

100 ballonnen

De werkgroep Lachgas van de NVN stelt, bezorgd, dat nogal wat jongeren vrij onverschillig denken over het gebruik (eigenlijk het misbruik) van een anestheticum als ‘partydrug’. Sommige neurologen melden dat verschillende jongeren soms honderd of meer ballonnen met lachgas per dag inhaleerden. Zij spreken over hen als ‘problematische gebruikers’ en zien zelfs gebruikers die niet meer zonder kunnen. De verslaving wordt door de gebruikers zelf – uiteraard – ontkend. Lachgas leidt tot een tekort aan vitamine B12. Dat kan het ruggenmerg beschadigen en daarmee tot een gedeeltelijke dwarslaesie leiden.  Veelal is die blijvend. Ook psychoses en epilepsie zijn een mogelijk gevolg van lachgas.

Brandwonden

Bij lachgasslachtoffers wordt ook regelmatig ernstig uitwendig letsel gezien dat volgens brandwondenartsen overeenkomt met diep tweede- en derdegraads brandwonden. Een van hen zei ons: ,,Alle lachgaspatiënten die wij hier in ons ziekenhuis binnen krijgen voor behandeling, hebben dikwijls ernstige verwondingen aan de binnenzijde van hun bovenbenen. Daartussen klemmen zij de lachgastank, om vervolgens zo ballonnen met het gas (bij) te vullen. De gebruikers, die vaak zelf al onder invloed van het lachgas zijn en daardoor ook een sterk verhoogde pijngrens hebben, blijken dan niet door te hebben dat de tank tussen hun benen zó koud wordt dat het letterlijk invriest in de huid en diepe brandwonden veroorzaakt.”

Het ogenschijnlijk ’onschuldige’ lachgas geeft echter levenslange littekens door bevriezing. ,,Veel patiënten hebben een huidtransplantatie ondergaan, met huid die elders van hun lichaam werd gewonnen. De verbrandingen zijn echt ernstig, in de meeste gevallen zelfs tot op het vetweefsel.” Al langer bekend was dat het in- en uitademen van het lachgas in de ballon tot bevriezing van de longen en een zelfs zuurstoftekort in de hersenen kan leiden. De drie brandwondencentra in Groningen, Rotterdam en Beverwijk sloegen vorig jaar mei alarm over het lachgasgebruik in relatie tot serieuze verbrandingsletsels. Dat deed ook de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Tandartsen

Lachgas (distikstofmonoxide, N2O), is eigenlijk een aloud narcosemiddel of anestheticum dat bij veel operaties werd gebruikt. Inmiddels wordt het nog wel gegeven als kortwerkende pijnremmer door bijvoorbeeld tandartsen. Het gas remt de pijnprikkel en werkt kalmerend. Maar sinds het ontdekt is als partydrug, is er op het internet een zeer levendige handel in ontstaan. Daar zijn 24 uur per dag lachgaspatronen, lachgascilinders- en tanks (van ruim 2,5 liter) legaal te verkrijgen. Ze worden aan huis of bij de discotheken afgeleverd en zijn zelfs te bestellen via sociale media.

Volgens de werkgroep Lachgas van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie wordt het gas zelfs gebruikt op schoolfeestjes, terwijl het daar wel verboden is om alcohol te drinken. Tegenover de Volkskrant zei neuroloog Lucille Dorresteijn van het Medisch Spectrum Twente in Enschede en lid van de werkgroep lachgas van de NVN. ,,Er staat bij schoolfeesten gewoon een tank met lachgas. Dat mogen ze gewoon nemen. Waar zijn we mee bezig? Het maakt me boos. We weten wat alcohol en drugs doen bij een jong brein in ontwikkeling, maar van lachgas weten we het niet.”

Tekst leest door onder graphic van TU en Jellinek centrum