Onze westerse leefstijl en voedingspatroon verarmt onze darmflora met een hogere kans op allergieën tot gevolg.

MAASTRICHT – Een gunstige darmflora bij zeer jonge kinderen verkleint de kans op het ontwikkelen van allergieën. Goede darmbacteriën die ontstekingsremmende metabolieten achterlaten in het darmstelsel zijn veel meer aanwezig bij niet-allergische kinderen.

Dat blijkt uit langlopend onderzoek van Maastrichtse wetenschappers naar de darmflora van 400 jonge kinderen. De studie werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met het universitair ziekenhuis Charité in de Duitse hoofdstad Berlijn. De bevindingen staan in de jongste editie van het wetenschappelijke tijdschrift Gastroenterology.

Microbioloog John Penders: Darmflora’s zijn bij heel jonge kinderen zeer instabiel en nog volop in ontwikkeling.

Microbioloog en hoofdonderzoeker John Penders van de Universiteit Maastricht/Maastricht UMC+ analyseerde ruim 1500 poepmonsters van Berlijnse kinderen. Hij richtte zich met name op monsters uit de eerste 31 levensweken van de baby’s. ,,Die periode is cruciaal voor de ontwikkeling van het immuunsysteem”, legt Penders uit. ,,Er is al meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de darmflora bij jonge kinderen, maar daarbij keken de onderzoekers steeds op één vast moment. Darmflora’s zijn op die leeftijd zeer instabiel en nog volop in ontwikkeling. Wij wilden daarom juist de totale ontwikkeling van de darmflora bij jonge kinderen in kaart brengen.”

Een gunstige darmflora wordt mede bepaald door een hoge diversiteit van de aanwezige bacteriën. Maar hoe weet je of een klein kind over zo’n hoge diversiteit aan darmbacteriën beschikt? ,,Wij vonden dat twee factoren duidelijk bijdragen aan de ontwikkeling van een gunstige darmflora bij zuigelingen”, zegt Penders. ,,Ten eerste maakt het verschil of kinderen vaginaal ter wereld zijn gekomen dan wel via een keizersnede. Daarnaast speelt met name de duur van borstvoeding een rol.”

Voedingspatroon

Penders wil in een vervolgstudie graag kijken of door middel van voedingsinterventies de darmflora van baby’s kan worden verbeterd en daarmee de kans op allergieën verkleind. ,,We weten dat kinderen met een niet-westerse leefstijl, zoals in afgelegen gebieden in Afrika en Zuid-Amerika, een darmflora hebben met een veel hogere diversiteit en meer bacteriën met ontstekingsremmende eigenschappen. Dit komt voornamelijk door hun gevarieerde en vezelrijke voedingspatroon. Onze westerse leefstijl en voedingspatroon verarmt onze darmflora met een hogere kans op allergieën tot gevolg. Zo’n voedingsinterventie zou al tijdens de zwangerschap kunnen plaatsvinden. We weten namelijk dat kinderen tijdens de geboorte veel darmbacteriën van hun moeder ontvangen en dat de ontstekingsremmende metabolieten zelfs al voor de geboorte van moeder op kind kunnen worden overgedragen.”