Tijdelijke stopzetting, totdat de epidemie van het coronavirus is ingedamd.

DEN HAAG – Het bevolkingsonderzoek naar verschillende vormen van kanker is voorlopig stopgezet. Daartoe heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (WVS) met onmiddellijke ingang besloten. Dit, omdat wordt verwacht dat de epidemie van het coronavirus in Nederland veel tijd en energie zal vergen van de beschikbare gezondheidszorg.

Het gaat om de screening op borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Er is sprake van een tijdelijke stopzetting, totdat de epidemie is ingedamd. De maatregel duurt in ieder geval tot en met 6 april.

Toestroom

In een brief aan de Tweede Kamer stelt Blokhuis dat hij tot deze maatregel overgaat, omdat zorgprofessionals hierom hebben verzocht: ,,Zorgprofessionals roepen vanwege alle voorbereidingen rond het coronavirus op om tijdelijk geen bevolkingsonderzoek naar kanker uit te voeren om de toestroom van nieuwe patiënten vanuit de bevolkingsonderzoeken te verminderen. Ik zie deze noodzaak ook en heb daarom het RIVM gevraagd om met de screeningsorganisaties te zorgen dat de bevolkingsonderzoeken vanaf heden tijdelijk worden stopgezet.”

Per direct worden geen nieuwe uitnodigingen meer verstuurd. Cliënten die al een uitnodiging hebben ontvangen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker kunnen voorlopig geen borstfoto’s laten maken. Blokhuis voegt eraan toe: ,,Voor mensen die gezondheidsklachten of zorgen hebben, geldt altijd dat ze niet moeten wachten op een screeningsonderzoek maar contact op moeten nemen met hun huisarts.”

Ruimte vrij

Op dit moment krijgen gemiddeld 9.000 mensen per maand vanuit het bevolkingsonderzoek naar de genoemde drie kankervormen van een verwijzing voor vervolgonderzoek. Door tijdelijk te stoppen, is het aantal verwijzingen vanuit het bevolkingsonderzoek veel minder. Hierdoor komt bij de ziekenhuizen ruimte vrij voor de zorg rondom het coronavirus.

Deze maatregel duurt in ieder geval tot en met 6 april. Op basis van de ontwikkelingen rond het virus wordt er samen met huisartsen, laboratoria en ziekenhuizen bekeken wanneer het bevolkingsonderzoek weer kan starten.