Radboudumc-onderzoekers: Met bifocale bril ontwikkelen ‘Downers’ zich beter. Het wordt internationaal de nieuwe standaard.

NIJMEGEN – Kinderen met het syndroom van Down zien niet alleen slecht in de verte, maar ook van dichtbij. Een ‘bifocale bril’, die beide afwijkingen corrigeert, zou  voor hun de nieuwe standaard moeten worden. Met deze aanpassingen ontwikkelen ze zich bovendien beter.

Dat blijkt uit onderzoek van Christine de Weger-Zijlstra van het Radboudumc in Nijmegen. Haar studie, waarop ze onlangs promoveerde, toont aan dat kinderen met Down’s syndrome veel beter zien met een bril die beide afwijkingen corrigeert.

Sinds kort is duidelijk dat ook het zicht van dichtbij sterk verstoord is bij kinderen met het syndroom van Down. Oorzaak? Afwijkingen in de hersenen en de ogen, waardoor de kinderen niet goed kunnen scherpstellen. Christine De Weger-Zijlstra, orthoptist en onderzoeker aan het Radboudumc, zegt erover in een publicatie van haar ziekenhuis: “Deze kinderen kregen vroeger een gewone, unifocale bril die het zicht veraf verbetert, maar dan hebben ze dus nog steeds een wazig beeld dichtbij. Wij hebben onderzocht of een bifocale bril, die zowel veraf als dichtbij kijken corrigeert, het zicht van kinderen met Down verbetert. We hebben ook gekeken wat de bril doet met de ontwikkeling van deze kinderen. Zo onderzochten we werkgeheugen, selectieve aandacht, gedrag kunnen beheersen en flexibel kunnen denken.”

Spelletje op tablet

Christine De Weger onderzocht ruim 100 kinderen van twee tot zestien jaar met het syndroom van Down. De helft kreeg een unifocale bril en de andere helft een bifocale bril. Vervolgens zijn een jaar lang verschillende metingen uitgevoerd. Die waren niet alleen gericht op de zichtfunctie. Zo keek ze bijvoorbeeld ook naar de stand van de ogen. “Kinderen met Down kijken vaak scheel en dit beperkt het zicht”, vertelt ze. “Een oog dat scheel staat doet namelijk niet mee.” Ouders en leerkrachten vulden vragenlijsten in om de ontwikkeling in kaart te brengen. De kinderen voerden hiervoor een specifieke taak uit op een tablet. De Weger-Zijlstra: “Voor hen was dit alsof ze een spelletje speelden en ze vonden het erg leuk.”

De uitkomsten van het onderzoek zijn zeer positief. De bifocale bril verbetert het zicht van dichtbij sterk en vermindert het scheelzien. Het opvallendst is dat het gebruik van deze bril de ontwikkeling bevordert. De Weger-Zijlstra: “We zagen bovendien de sterkste ontwikkeling bij de kinderen met de grootste verbetering van hun zicht. Dit onderstreept het belang van goed zicht van veraf én dichtbij voor de ontwikkeling van het kind. Omdat slecht zicht van dichtbij vrijwel niet voorkomt bij gewone kinderen is er bij het Downsyndroom ook nooit aandacht voor geweest. Door dit onderzoek kunnen we ze nu veel beter helpen.’

Nieuwe standaard

De resultaten van het onderzoek worden nu in de praktijk gebracht. “Er is veel draagvlak binnen de Nederlandse kinderoogheelkunde”, zegt Nienke Boonstra, copromotor en één van de onderzoeksleiders. “Dit onderzoek is in 15 ziekenhuizen uitgevoerd en de specialisten daar zijn overtuigd van de effectiviteit van de bifocale bril. We verwachten dat deze behandeling zowel nationaal als internationaal de nieuwe standaard wordt bij kinderen met Down.”

Foto’s PIXABAY