Groep artsen beweert in brandbrief dat de corona-maatregelen meer schade aanrichten dan goed doen

AMSTERDAM – Coronamaatregelen als afstand houden tot elkaar hebben feitelijk ‘te goed’ gewerkt. ,,Daardoor is er nog zeer weinig antistofvorming in de maatschappij opgebouwd.” Dat schrijft een groep van welgeteld 81 ondertekenende artsen aan al hun collega’s overal in het land, en aan de politiek.

De artsen menen dat de coronamaatregelen meer schade aanrichten dan goed doen. Volgens de ondertekenaars, onder wie ook veel huisartsen, internisten, radiologen, kno-artsen, pathologen, chemici, fertiliteitsartsen en psychiaters, is er weinig tot geen bewijs voor het nut van afstand houden, terwijl het aantal mensen dat geïnfecteerd raakt met het SARS-CoV-2 virus en antilichamen vormt door de maatregel laag blijft. Dat zou, volgens de groep, inmiddels ook door infectieziekte-deskundigen worden erkend. ,,Virussen en andere overdraagbare aandoeningen behoren tot het natuurlijk menselijk bestaan”, stellen zij.

Eerst verdedigbaar

De verplichte beschermingsmiddelen, zoals de anderhalvemeter-regel, zelfisolatie waren misschien nog verdedigbaar toen het virus piekte, stellen de briefschrijvers. Maar inmiddels hebben de regels onvoldoende wetenschappelijke basis en staan ze de niet-corona-gerelateerde zorg in de weg, vervolgen zij. ,,Er is nog weinig tot geen bewijs voor het nut van sociale distantie op 1 tot 2 meter afstand. In de openlucht raken mensen weinig besmet, terwijl dit in onvoldoende geventileerde ruimtes ook buiten 1,5 meter makkelijk lijkt te gebeuren. Er is groeiend bewijs voor verspreiding via aërosolen en superspreaders.”

De ziekenhuizen blijven hierdoor relatief leeg: veel patiënten die controles dienen te ondergaan blijven weg uit vrees daar te worden besmet met het coronavirus. ,,Van het inhalen van niet-geleverde zorg zal geen sprake zijn, zolang de maatregelen blijven gelden. Zo worden patiënten als gevolg van de coronaregels slechts gefaseerd toegelaten op poliklinieken, en blijft het aantal niet-Covid-patiënten op de IC laag”, verwacht de groep van 81.

Strop

En: ,,Circa 1,2 miljoen verwijzingen via zorgdomein zijn uitgesteld, hiervan wacht nog altijd 40 procent op een afspraak. Naast het verlies aan gezonde levensjaren is dit ook financieel een grote strop. Dat dit niet sneller ingevuld kan worden, wordt voor een groot deel veroorzaakt door de huidige 1,5 meter afstandseis, die tot grote logistieke uitdagingen in ziekenhuizen leidt en daarnaast goede poliklinische zorg in het gedrang brengt.”

Politieke partijen wordt gevraagd ,,onafhankelijk en kritisch” te kijken naar de coronawet waar het kabinet nu aan werkt en die de maatregelen een wettelijk kader geeft. Verder worden beroepsverenigingen in de zorg en andere zorgverleners opgeroepen om zich uit te spreken over de coronamaatregelen en de Coronawet.

Volgens de nu artsengroep is schade op het gebied van het psychosociale domein, economische schade en schade aan de non-Covid gezondheidszorg en totale zorgkosten, is ongeëvenaard en vele malen groter dan de winst van de gewonnen levensjaren van coronapatienten. De kans dat kwetsbare groepen dubbel geraakt gaan worden is groot.

Door de strenge anderhalvemeter-maatregel zou te weinig antistofvorming in de samenleving hebben plaatsgevonden. Foto: Mircea Iancu/PIXABAY