Elke dag overlijden 13 mensen in Nederland aan de gevolgen van darmkanker

UTRECHT – De Maag Lever Darm Stichting en Stichting Darmkanker maken zich ernstig zorgen over de daling van het aantal diagnoses darmkanker tijdens de coronacrisis. In 2020 kregen bijna 12.000 mensen de diagnose darmkanker, een daling van 8,4 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Op de eerste dag van maart, wereldwijd uitgeroepen tot Darmkankermaand, roepen zij met André van Duin en gastro-enteroloog prof. Dr. Ernst Kuipers iedereen op extra alert te zijn op de alarmsignalen van darmkanker en met klachten naar de huisarts te gaan. Hun oproep geldt in het bijzonder voor 50-plussers. Hoe eerder darmkanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op genezing.

André van Duin: ,,In het najaar van 2020 is bij mij darmkanker geconstateerd. Ik was er gelukkig op tijd bij en kon daardoor goed behandeld worden. Ik zou daarom iedereen willen aanraden om alert te zijn op de signalen van darmkanker. Kijk bijvoorbeeld na je toiletbezoek even achterom. Dat heeft mijn leven gered!”

Bevolkingsonderzoek

De daling is in 2020 vooral toe te schrijven aan het tijdelijk stopzetten van het bevolkingsonderzoek darmkanker in het voorjaar als gevolg van de coronapandemie en uitstel van (huis)artsenbezoek door mensen met klachten. De daling van het aantal darmkankerdiagnoses was dan ook het grootst onder mannen en vrouwen van 55 t/m 75 jaar, de leeftijdsgroep die binnen het bevolkingsonderzoek elke twee jaar gescreend wordt.

Sinds de invoering van het bevolkingsonderzoek zijn 21.000 gevallen van darmkanker opgespoord. Ernst Kuipers, niet alleen bekend als voorman van de acute zorg tijdens de coronacrisis in Nederland, maar ook bestuursvoorzitter van het Erasmus MC in Rotterdam, zegt: ,,Het onderzoek heeft door corona vorig jaar enige tijd stilgelegen. Daarom is het extra belangrijk dat mensen die een uitnodiging ontvangen, hier gehoor aan geven. Ook kunnen mensen zelf alert zijn. Ga met klachten die verband kunnen houden met darmkanker altijd naar de huisarts. Ook in coronatijd.” Ernst Kuipers: ‘Alert zijn…’ Beeld: MLDS

Dertien doden

Darmkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker en komt vooral voor bij mensen van vijftig jaar en ouder. Dagelijks overlijden 13 mensen aan de gevolgen van deze ziekte. De kans op genezing is veel groter als darmkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt.

Ook de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) benadrukt het belang van vroege opsporing. ,,Daarmee kunnen we echt het verschil maken. Met nóg slimmere screening, een slimmere selectie van mensen die voor het bevolkingsonderzoek in aanmerking komen en nog meer specifieke testmethoden, willen we bereiken dat niemand meer aan darmkanker hoeft te sterven”, zegt Bernique Tool, directeur van de MLDS.  Om mensen te helpen darmkanker in een vroeg stadium te herkennen, heeft de MLDS de 7- signalentest ontwikkeld waarmee mensen zeven signalen kunnen herkennen die met darmkanker verband houden, waaronder bloed bij de ontlasting, onverklaarbaar gewichtsverlies en loze aandrang.