BOSTON (VS) – De ‘1,5 meter-samenleving’ blijft de komende jaren bestaan. De kans is meer dan denkbeeldig dat de huidige toestand niet slechts voor een paar maanden geldt en dan ophoudt, maar vanaf nu de toekomst van iedereen wordt.

Dat stellen onderzoekers van de Harvard University in Boston in een zojuist verschenen publicatie in het wetenschapstijdschrift Science. Zij denken dat het virus ook in de komende zomermaanden onverminderd actief blijft, terwijl veel deskundigen steeds voorspelden dat het huidige SARS-CoV-2 virus bij warmer weer waarschijnlijk zou afzwakken. Bovendien zijn ver tot in het jaar 2025 regelmatig uitbraken te verwachten die onze nationale gezondheidssystemen blijvend zullen belasten.

Harvard-onderzoekers: Pieken van dit virus kunnen zelfs heftiger worden met nóg meer slachtoffers.

Zo lang er geen vaccin is zal de wereld  – en zullen landen en steden – regelmatig met lockdowns geconfronteerd worden. Dat zeggen wetenschappers van de Harvard-afdelingen voor Epidemiologie, Immunologie en Infectieziekten van de Chan School of Public Health. Bovendien is niet automatisch te verwachten dat het opnieuw oplaaien van het virus tot zwakkere pieken zal leiden. Ze kunnen zelfs – als geen maatregelen daartegen genomen zouden worden – omvangrijker zijn en heftiger, met ook meer slachtoffers dan nu al het geval is. In de scenario’s die de onderzoekers bekeken, blijkt dat het virus gegarandeerd weer de kop opsteekt vanaf het moment dat een samenleving de regels begint te versoepelen.

Onderlinge afstand

Het betekent al met al, dat de samenleving van de naaste toekomst er een wordt die is gebaseerd op onderlinge afstand. In de supermarkt, in het openbaar vervoer, bij theatervoorstellingen en concerten, tentoonstellingen en beurzen. Maar ook in het onderwijs en de opvang van (gehandicapte) kinderen – overal zal de anderhalvemeter-grens beperkend worden opgelegd. Ook van de desinfectie-gels, mondneusmaksers, handschoenen raken wij niet snel verlost.

Premier Rutte tijdens persconferentie: Oppassen dat we het virus geen nieuwe zuurstof geven.

Ook premier Rutte ging daar aan het begin van de avond uitgebreid op in, tijdens de inmiddels wekelijkse persconferentie over de coronacrisis. Hij zei: ,,We moeten ons voorbereiden op het nieuwe normaal van onze 1,5 meter-samenleving. Het is belangrijk dat we daar allemaal over nadenken – binnen elk bedrijf, elk kantoor, elk theater, elk museum en elke school. Want op veel plekken zal straks maatwerk nodig zijn, om aan de regels van de 1,5 meter-samenleving te kunnen voldoen. Het zal hoe dan ook gepaard gaan met grote maatschappelijke dilemma’s en ook met heel veel praktische vragen. Dat moeten we ons goed realiseren. Want het gaat letterlijk om de verdeling van schaarse ruimte. Stel dat we met alle creatieve ingrepen en onder strenge voorwaarden het onderwijs weer voorzichtig op gang zouden kunnen brengen, of het werk op kantoor, dan zal dat natuurlijk veel druk thuis wegnemen bij de gezinnen. Maar tegelijkertijd neemt de druk op het openbaar vervoer en op de publieke ruimte meteen enorm toe – want, meer mensen op straat. Wat betekent dat? Voor het trein- en stadsvervoer, voor de drukte in de parken en de winkelcentra, voor fietspaden en looproutes, voor het risico om tegen elkaar op te botsen op schoolpleinen, in aula’s en bedrijfskantines. Dat zijn allemaal dilemma’s die zorgvuldig doordacht moeten worden vóórdat we de stap naar versoepeling kunnen zetten. Want nogmaals, anders is het risico veel te groot dat we het virus nieuwe zuurstof geven, met alle gevolgen van dien.”