Verplichte corona-inenting: 36 procent Nederlanders voor en 43 procent tegen.

ENSCHEDE – Gevaccineerden hebben steeds minder begrip voor mensen die zich ‘uit overtuiging’, of ‘uit afkeer of protest’ niet laten inenten tegen het coronavirus. Nu, in de eerste dagen van december, vindt nog slechts 49 procent dat vaccineren een ‘vrije keuze’ moet zijn. Dat was twee maanden geleden, in oktober, nog 64 procent. Dat blijkt uit de omvangrijke maandelijkse steekproef van marktonderzoeker I&O Research onder iets meer dan tweeduizend (2.053) Nederlanders.

Ook vinden steeds meer mensen dat voorrang moet worden gegeven aan gevaccineerden boven niet-gevaccineerden, bijvoorbeeld bij zorg in het ziekenhuis.

Stelling

Toch is er, wonderlijk genoeg na deze afname in het begrip voor antivaccinatie, geen meerderheid voor verplichte inenting. Want met de stelling ‘Degenen die nu nog niet gevaccineerd zijn moeten verplicht worden zich te laten vaccineren’ is 36 procent van de Nederlanders het eens en 43 procent oneens.

De rest antwoordt op de ‘vaccinatieverplichting’ neutraal (19%) of weet het niet (3%). Van de niet-gevaccineerden wil (niet verrassend) 98 procent niet gedwongen worden zich te laten vaccineren. Maar ook onder gevaccineerden is de verdeeldheid erg groot (41% eens, 36% oneens). Verder zijn grote verschillen zichtbaar naar leeftijd (jongeren zijn het er in 60 procent van de gevallen mee oneens, 21 procent is het eens; 65-plussers omgekeerd: 58% eens, 21% oneens).

Op dit moment (deze week: 3 tot 6 december) geeft 86 procent van de volwassen Nederlanders aan ten minste twee keer te zijn gevaccineerd, nog eens 2 procent is één keer gevaccineerd en heeft een afspraak staan voor een tweede prik. In totaal zou dan 88 procent gevaccineerd zijn. Een maand geleden meldden we dat 89 procent volledig gevaccineerd was. Dit lijkt een afname te suggereren, maar het verschil is niet beduidend.

Jonge kinderen

De helft van de volwassen Nederlanders (49%) vindt dat nu ook kinderen van 5-11 jaar gevaccineerd moeten worden. In juni vond nog 19 procent dat kinderen van 4 tot 11 gevaccineerd moesten worden. I&O Reserach zegt: “Net als in juni zien we dat mensen met thuiswonende kinderen vaker geen voorstander zijn van het vaccineren van kinderen dan ouders van kinderen.”

Ouders met jonge kinderen (tot 12 jaar) zijn niet erg gemotiveerd hun kind te laten vaccineren. Van de ouders met kinderen van 5-11 jaar zegt slechts 19 procent dat zeker te doen, 21 procent waarschijnlijk. Dit is nauwelijks meer dan in juni: samen zo’n 40 procent.

Saamhorigheid

Het gevoel van saamhorigheid is flink gedaald. Nog maar 12 procent is het eens met de stelling: ‘Door deze crisis ervaar ik meer saamhorigheid om mij heen’. Aan het begin van de crisis was dat 54 procent. Het aandeel Nederlanders dat zegt zich door deze crisis eenzamer te voelen dan voor de crisis (33%) is nu lager dan een jaar geleden (38%). Eind vorig jaar was duidelijk dat de jongsten (18-24 jaar) hier dubbel zo hoog op scoorden (71% in december 2020) als gemiddeld. Dat is nu wederom zo: 65 procent van de jongeren onderschrijft de stelling.