Even voorstellen: Ab Osterhaus (1948, Amsterdam) is veterinair viroloog en influenzadeskundige. Hij studeerde aan de faculteit diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit Utrecht en studeerde in 1974 af als dierenarts. Landelijke bekendheid verwierf Osterhaus als hoogleraar virologie en hoofd van het virologisch laboratorium aan het Erasmus MC te Rotterdam, ten tijde van de wereldwijde uitbraken van SARS en MERS. Momenteel is hij de oprichter van een nieuw instituut aan de Tierärtzliche Hochschule te Hannover, waar hij nog steeds onderzoek verricht naar dierlijke virussen die besmettelijk zijn voor de mens.

Elke dag dat we wachten met een lockdown kost mensenlevens. Dit besluit had dus eigenlijk al genomen moeten zijn.

Ik ben bang dat het zo niet gaat lukken in Nederland, als niet snel tot strikte handhaving wordt overgegaan. Met vandaag officieel 136 doden en ruim 3.600 bevestigde corona-infecties is, mijn inziens, het moment daar dat tot handhaving moet worden overgegaan.

Dat is onvermijdelijk. We zullen eraan moeten geloven, maar het zal veel corona-infecties en doden schelen, zeker op korte termijn. Elke dag dat we daarmee wachten kost mensenlevens. Dit besluit had dus eigenlijk al genomen moeten zijn en kan mijns inziens niet verder worden uitgesteld.

Politiestaat

Een ‘lockdown’ van Nederland? Ik vind dat dit nodig is. Maar we zijn er hier een beetje bang voor, alleen al voor het woord ‘handhaving’… We associëren dat meteen met een politiestaat, maar dát is de intentie helemaal niet. Deze uitbraak maakt echter zo’n noodprotocol, want dat is het, onontkoombaar.

Zéker als blijkt dat een deel van de bevolking zich niet houdt aan de regels en adviezen, die zijn uitgevaardigd en gegeven. Want, daar is sprake van: een flink aantal mensen houdt zich er totaal niet aan en lapte bijvoorbeeld dit weekend die regels aan zijn laars. Velen gaan gewoon massaal naar parken, stranden en markten. ‘Social distancing’ is nu absoluut het motto, zonder dat daarvan mag worden afgeweken.

Als we niets gedaan zouden hebben, zo zeggen de rekenmodellen, dan zullen zo’n 2 miljoen mensen in Nederland ernstig ziek worden en 50.000 tot 100.000 Nederlanders overlijden.

Toch zijn we al een heel eind in de richting van een lockdown, een complete afsluiting van het land. Er is en er wordt – nog elke minuut van de dag – een ongelooflijke inspanning geleverd om het virus in te dammen. Maar er is zeker nog extra daadkracht nodig. Als je dat extra beetje ‘effort’ laat zitten, dan laat je dus het virus langzaam doorsijpelen… waardoor je uiteindelijk 60 procent van de bevolking de infectie laat doormaken. Dat gaat om zo’n 10 miljoen mensen (van de 17 miljoen die Nederland telt). Als we niets gedaan zouden, zo zeggen de rekenmodellen, dan zouden zo’n 2 miljoen mensen in Nederland ernstig ziek worden en 50.000 tot 100.000 Nederlanders uiteindelijk komen te overlijden. Natuurlijk hebben we al heel veel gedaan om de verspreiding van het virus in te dammen, maar als we die extra maatregelen nú niet nemen, dan kan het echt misgaan.

Hoge prijs

Professor Neil Ferguson van het Imperial College in Londen, een van de beste epidemiologen in de wereld die ik ken, heeft een rekenmodel ontwikkeld, waarmee je kunt becijferen hoeveel bedden er in de ziekenhuizen nodig zullen zijn. Ik heb die berekeningen – conservatief – op Nederland losgelaten, en je komt dan inderdaad uit op enorme aantallen: ergens tussen de 2.000 en tienduizend sterfgevallen. Als we niets doen… Als we onvoldoende doen… en niet bereid zijn tot die laatste stap naar een lockdown, dan zal dit de prijs zijn die we met z’n allen moeten betalen.

Het maximaal blokkeren van de overdrachtketens van het virus, is de enige manier.

We moeten NÚ in Nederland álles uit de kast halen, zorgen dat we deze infectie voortdurend en maximaal wegdrukken. Door “te testen, te testen, en nog eens te testen”, zegt Dr Tedros, directeur generaal van de WHO, en door de overdrachtketens van het virus maximaal te blokkeren. Het is de enige manier.

Het is een misverstand te denken dat wanneer de infectie onder controle is, die automatisch terug zal komen als we de maatregelen weer zouden terugdraaien. We zouden dan moeten wachten op een vaccin, zoals premier Rutte beweerde, voordat we de maatregelen geleidelijk zouden kunnen terugdraaien. Dat is niet juist. Ervaringen in Aziatische landen zoals Singapore, Taiwan en Hongkong, die hun les geleerd hebben tijdens de SARS-crisis in 2003, geven aan dat een combinatie van uitgebreid testen, contactonderzoek en quarantaine-maatregelen de situatie dan beheersbaar kunnen maken totdat er een vaccin is.

Beheersbaar

Dit virus moet per keten van geïnfecteerde mensen gebroken worden. Dan pas heb je het voor elkaar. Dán pas zal Nederland de crisis beheersbaar zijn. De situatie dit weekend geeft aan dat aan strikte handhaving van de regels niet valt te ontkomen. Ook de inwoners van landen als Denemarken, Frankrijk, Noorwegen en België houden zich eraan.